Vikingabyn: Detta har hänt sedan 2019

Vittfarnas café intill Vätteryds gravfält öppnades av makarna Maral Otetileu och Oddvar Lönnerkrantz under påsken 2019, efter att paret köpt marken året innan. Redan från start fanns planer på en vikingaby med bed- and breakfast och restaurang.
Planerna ledde dock snart till utdragna tvister med Hässleholms kommun och andra myndigheter.
Publicerad 14 mars 2023
Foto: Carl-Johan Bauler
Redan prenumerant? Bra!Logga in för att fortsätta läsa