Annons

Kenth Olsson: Kenth Olsson: Karl XI:s skorstensgömma i Åhus

I Åhus kyrkoarkiv finns en krönikebok med en avskrift från ett påstått brev från Karl XI till sin moder, där kungen själv redogör för hur han i Åhus tvingade gömma sig i en skorsten för att undkomma fienden. Men vänsterprasslade han samtidigt med prästens fru? Eller var det dottern? Så sent som den 22 juni i år skrevs ett förnyat yttrande om att förklara platsen för dramat – Kungsstugan i Åhus – som statligt byggnadsminne.
Annons
Annons
Annons
Annons