Mobil vård ska komplettera ambulanser

Ambulanserna utnyttjas inte optimalt och får ofta göra andra uppdrag, som att köra liggande sjuktransporter där det inte finns ett akut behov.
Nu tas det kravet bort från ambulanserna och hamnar i stället hos Skånetrafiken. Samtidigt ska mer mobil vård ges i hemmen, vilket också ska avlasta såväl för ambulanspersonalen som för sjukhusen.
Kristianstad • Publicerad 25 maj 2023
Foto: Mark Hanlon