Dig­i­tal­momsen sänks – det borde gjorts ti­digare

Opinion Att moms­satsen ska vara den­sam­ma oav­sett om en text trycks på papper el­ler kan läsas di­gi­talt har varit ett krav från branschen länge.
Opinion • Publicerad 23 februari 2019 • Uppdaterad 25 november 2021

Änt­li­gen! Det ut­ropet hördes sä­kert i både tid­nings­hus och på bok­för­lag, när det kun­gjordes att momsen på di­gi­tala tid­ningar och böcker ska sänkas till sam­ma nivå (sex pro­cent) som på tryckta skrifter.

Att moms­satsen ska vara den­sam­ma oav­sett om en text trycks på papper el­ler kan läsas di­gi­talt har varit ett krav från branschen länge. De svenska re­ger­ingarna har vägrat gå före ett ge­men­samt EU-be­slut, men ef­ter att EU enades i ok­to­ber har Magdalena Andersson inte läng­re haft en ur­säkt för att för­hala be­slu­tet. Från den 1 juli blir det allt­så en­het­lig moms.

Det är hög tid. Tid­nings­branschen är pressad av en i stort sett hal­ve­ring av an­nons­in­täkterna på tio år och en snabb ned­gång i de tryckta upp­la­gorna.

Di­gi­tala in­täkter kan långt ifrån kom­pen­sera det eko­no­miska bort­fallet, även om de flesta tid­ningar nu ge­nom att ”låsa in” näs­tan alla texter för­söker kom­pen­sera sig. Flera tid­ningar har lyc­kats få be­tyd­ligt fler be­ta­lan­de di­gi­tala lä­sa­re. Med moms­sänk­ningen blir lön­sam­heten lite bättre.

Även bok­branschen blir allt mer dig­i­tal. För­ra året ökade det di­gi­tala bok­lä­san­det med 33 pro­cent me­dan den to­tala bok­läs­ningen ökade med 4,9 pro­cent. In­täkterna ökar inte lika myc­ket, så den en­het­liga moms­satsen är ett sätt att göra bok­ut­giv­ning lite mer eko­no­misk.

Det är vik­tigt, för både läs­ning i all­män­het och tid­nings­läs­ning i syn­ner­het ökar för­ut­sätt­ningarna att fun­gera väl i sam­häl­let.

Yng­ve Sunesson

Yngve Sunesson
Så här jobbar Norra Skåne med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.