Drev mot det privata

Opinion • Publicerad 10 januari 2021 • Uppdaterad 25 november 2021

De senaste dryga tjugo åren har vi haft något av en valfrihetsrevolution. Människor har kunnat välja privata skolor som alternativ till de kommunala för sina barn. Dessutom har äldre i behov av vård och omsorg kunnat söka sig till privata alternativ.