Farligt lång väntetid

Opinion • Publicerad 7 september 2021 • Uppdaterad 25 november 2021

Väntetiden till transvården i Lund är minst två år och riskerar att bli ännu längre. Många av personerna som väntar på utredning har ingen kontakt med vården under tiden, trots att många transpersoner lider av svårt psykisk ohälsa och är i riskzonen för depression och självmord. Även om den slutgiltiga diagnosen inte blir könsdysfori finns all anledning att låta personer som söker sig till transvården ha kontakt med till exempel en psykoterapeut.