Annons

Gyllene läge för Pehrson att införa nystartszoner

Liberalerna borde genomföra Erik Ullenhags utredning om nystartszoner i utanförskapsområden.
Ledare • Publicerad 12 maj 2023
Detta är en ledare i Norra Skåne. Norra Skånes politiska hållning är grön och liberal.
Erik Ullenhags förslag om lägre skatter i utanförskapsområden blev tyvärr liggande i skrivbordslådan.
Erik Ullenhags förslag om lägre skatter i utanförskapsområden blev tyvärr liggande i skrivbordslådan.Foto: Erik Simander / TT

Retoriken är tydlig från arbetsmarknadsminister Johan Pehrson (L): alliansregeringens ambition om full sysselsättning, att bryta utanförskapet och institutionalisera arbetslinjen gäller fortfarande. Arbetslösa ska behöva flytta till de jobb som finns innan sociala ersättningar kommer ifråga och det ska aldrig löna sig att gå på bidrag jämfört med att jobba. Utanförskapet ska brytas. Gott så.

Siffrorna vad gäller integration och arbete ser också på många sätt bra ut just nu. Inte sedan mätningarna påbörjades har så stor andel utrikesfödda varit sysselsatta. Trots en sviktande konjunktur finns det alltså ljuspunkter – vilket sällan syns i debatten.

Annons

Men trots en tydlig retorik om arbetslinjen har regeringens konkreta reformer än så länge lyst med sin frånvaro. De förslag som har presenterats kommer dessutom tyvärr – tvärtemot retoriken – snarast att bidra till lägre sysselsättning bland den utrikesfödda delen av arbetskraften.

”Reformen finns i skrivbordslådan, bara för Johan Pehrson att ta fram.”

Spårbyte från asylansökan till arbetstillstånd ska omöjliggöras, med konsekvensen att tusentals människor med verkställighetshinder mot utvisning kommer att leva på bidrag. Dessutom ska arbetskraftsinvandrare som kommer utanför EU att behöva tjäna minst 26 560 kronor i månaden för att släppas in.

Traineetjänster och lågkvalificerade tjänster – varav många i dag gapar tomma – kommer också att bli oåtkomliga för alla som inte har EU/ESS-medborgarskap. Samtidigt har de jobb- och investeringsfrämjande åtgärder som har utlovats ännu så länge uteblivit och regeringen har inte heller angett någon tidplan för förslagen.

Men det finns bra underlag för att lägga fram en viktig proposition. Under alliansregeringen tillsatte den dåvarande integrationsministern Erik Ullenhag (L) en utredning som skulle titta på möjligheten att införa särskilda ”nystartszoner” i utanförskapsområden. Där det finns störst socioekonomiskt utanförskap, högst arbetslöshet och lägst utbildning, skulle det bli möjligt för företag att göra betydande skatteavdrag. Förslaget var tänkt att träda i kraft den 1 januari 2014, men som bekant blev det inte av när Socialdemokraterna tog över makten. Men reformen finns i skrivbordslådan, bara för Johan Pehrson att ta fram.

Det är på tiden att Johan Pehrson börjar leverera den ”liberala borgerliga politik” han har utlovat i regeringsställning. Erik Ullenhags nystartszoner vore en utmärkt början.

Pontus Almquist
Annons
Annons
Annons
Annons