Kom­pro­misser krävs

Le­da­re En om­fat­tan­de skat­te­re­form utlovas i ja­nu­a­ri­av­talet. Då krävs att par­tierna lägger alla lås­ningar åt si­dan och är öppna för kom­pro­misser.
Opinion • Publicerad 26 februari 2019 • Uppdaterad 15 december 2021
Magdalena Andersson be­höver nog både höja och sänka skatter. 					            Foto: TT
Magdalena Andersson be­höver nog både höja och sänka skatter. Foto: TT

I Ja­nu­a­ri­av­talet utlovas att ”en om­fat­tan­de skat­te­re­form ge­nom­förs”. Det har be­hövts länge, så det är väl­kom­met. Men i punkten utlovas ock­så delar som verkar svår­för­en­liga, ex­em­pel­vis både att ut­jämna dagens växande eko­no­miska klyf­tor och att sänka mar­gi­nal­skatten.

De­batten om vad en skat­te­re­form ska in­ne­hålla har startat så smått, men fram­för allt fi­nans­mi­nis­ter Magdalena Andersson har klokt nog varit för­sik­tig med att utlova vad som ska och inte ska ingå i en upp­gö­rel­se. Den av­gå­en­de L-le­da­ren Jan Björklund har varit mer ul­ti­ma­tiv i sina krav på att vare sig arvs­skatt, för­mö­gen­hets­skatt el­ler fas­tig­hets­skatt ska åter­in­föras. Sådana lås­ningar är onö­diga in­nan för­hand­lingarna ens har startat.

Arvs­skatt och för­mö­gen­hets­skatt är, trots am­bi­tionen att ut­jämna klyf­tor, olämp­liga. Det var Gö­ran Persson (S) som av­skaffade arvs­skatten och in­ledde av­veck­lingen av för­mö­gen­hets­skatten. Hans mo­tiv var att dessa skatter var mer el­ler mind­re fri­vil­liga för de rikaste. Bara små­fö­re­ta­ga­re och van­liga lön­ta­ga­re måste be­tala för­mö­gen­hets- och arvs­skatt, i den mån de hade nå­gon för­mö­gen­het. Där­för är det ingen gång­bar lös­ning att åter­in­föra dem.

Andra sätt att minska klyf­torna be­hövs. Då faller blicken på fas­tig­hets­skatten. När al­li­ans­re­ger­ingen av­skaffade den och er­satte den med en kom­mu­nal av­gift med ett lågt satt tak (i dag drygt 8000 kro­nor för en villa taxerad till en dryg mil­jon) gav det en jät­te­skat­te­sänk­ning till de rikaste med dyra vil­lor, mest i stor­städerna. Ska klyf­torna minska är höjt tak en rim­lig åt­gärd, som inte drabbar många på lands­bygden.

Sänkta mar­gi­nal­skatter bör kom­bi­neras med att höja grund­av­draget för alla, vilket gynnar låg­in­komst­ta­ga­re.

Målet om ökad sys­sel­sätt­ning kan klaras om ar­bets­gi­var­av­gifterna sänks, när nya mil­jö­skatter ska in­föras. Om en del om­vandlas till pen­sions­av­gift kan pen­sionerna för dem som får minst höjas, vilket ock­så är vik­tigt för minskade klyf­tor.

Alla gillar inte allt, men alla måste kom­pro­missa.

Yng­ve Sunesson
Så här jobbar Norra Skåne med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.