Kris­par­ti kon­gressar

Ledare Miljöpartiet saknar kommunlista i 50 kommuner och har opinionssiffror runt fyra procent. Det är kristecken som skapar oro inför valet.
Opinion • Publicerad 23 maj 2018 • Uppdaterad 14 december 2021
MP:s partisekreterare Amanda Lind har problem.          Foto: TT
MP:s partisekreterare Amanda Lind har problem. Foto: TT

Till helgen håller Mil­jö­par­ti­et kon­gress. Hu­vud­punkten på kon­gressen är det val­ma­ni­fest som par­tiet ska gå till val på. Det kommer att bli heta de­batter om hur kon­kret ma­ni­festet ska vara, till ex­em­pel om höjd flyg­skatt som ung­doms­för­bundet vill skriva in.

Det är ett par­ti i djup kris som håller kon­gress. Se­dan senaste valet har hälften av med­lemmarna lämnat par­tiet. Miss­nö­jet med den po­li­tik som par­tiet ac­cep­terat i re­ger­ings­ställ­ning är ut­brett.

Det här visar sig nu på ett kon­kret och för par­tiet myc­ket oroande sätt. I mer än 50 av landets kom­muner kan inte Mil­jö­par­ti­et sätta upp en lista till kom­mun­valet. Det är fler än det 30-tal kom­muner där MP saknar man­dat i dag men där par­tiet ändå i de flesta fall hade någ­ra kan­di­dater 2014.

Att bli utan rep­re­sen­ta­tion i 50 kom­muner kan­ske par­tiet kan stå ut med. Vär­re är att det på­verkar även riks­val­kam­panjen. I de kom­muner där MP saknar kom­mun­lis­ta kommer den lo­kala val­kam­panjen san­no­likt att om inte helt ute­bli så föras myc­ket spar­samt.

I ett kris­par­ti som de senaste två åren pendlat runt fyra­pro­cent­spärren i opinionsmätningarna, ibland någ­ra ti­on­delar över fyra pro­cent, lika ofta un­der spärr­gränsen, kan tappade röster i 50 kom­muner av­göra riks­dags­platsen.

Särskilt all­var­ligt är opi­ni­ons­lä­get för ett par­ti som i näs­tan var­je val­rö­rel­se för­lo­rat sym­pa­tier jäm­fört med opinionsmätningarna före som­maren. För­ra valet fanns för­hopp­ningar inom MP på att bli tredje största par­ti. Istäl­let klarades med nöd och näp­pe fjär­de­platsen.

För­sla­get till val­ma­ni­fest är ovan­ligt lite kon­kret för att vara Mil­jö­par­ti­et. De­batten på kon­gressen kan myc­ket väl skärpa for­mu­le­ringarna, vil­ket kan skapa tro­vär­dig­hets­pro­blem för språk­rören i val­rö­rel­sen, när de både ska för­svara rege­rings­kom­pro­misserna och peka ut MP:s krav in­för den nya man­dat­pe­ri­oden.

Kon­gressen blir där­för spännande – men val­natten blir en ry­sa­re för MP.

Yng­ve Sunesson
Så här jobbar Norra Skåne med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.