Christer Nylander: Läsande barn är framtiden

Tänk om fler fick gå på upptäcktsfärd genom litteraturen tidigt i livet.
Christer Nylander
Ledare • Publicerad 22 maj 2023 • Uppdaterad onsdag 10:02
Christer Nylander
Detta är en opinionstext i Norra Skåne. Åsikter som uttrycks i texten är skribentens egna.
Förkovran.
Förkovran.Foto: Christine Olsson

Eva får en ny docka av sin gammelmormor. Hon hatar dockan och vill göra den illa. Problemet är bara att allt hon gör mot dockan drabbas hon också själv av. Om detta berättar Ingunn Aamodts i boken Dockan.

Hur skulle du själv agera om du fick en sådan docka? Gömma den i en kartong på vinden. Slänga den i papperskorgen? Låta hunden leka med den? Knappast!

När man läser bra barn- och ungdomsböcker kan man ställas inför sådana frågeställningar. Svenska Barnboksinstitutet (där jag är styrelseordförande) fungerar som ett nav för forskning och samtal om litteratur för barn och ungdomar. De samlar varje år in och analyserar utgivningen i Sverige. Förra året gavs nästan 2 200 tryckta barn- och ungdomsböcker ut.

En av de saker som lyfts i årets genomgång är just berättelser om barn som av ett eller annat skäl är elaka eller illvilliga. Berättelsen om Eva och hennes docka är en av flera böcker på temat.

Att sådana böcker ges ut är ett exempel på att vi tar barn på stort allvar i Sverige. Vi har en lång tradition av att främja barnkultur som inte stryker medhårs. Suzanne Ostens och Unga Klaras teaterpjäser för barn och unga utforskar till exempel identitet och roller. Astrid Lindgrens böcker är ofta mörka. Vad hände egentligen Bo Vilhelm Olsson i Mio min Mio? Och varför befinner sig Jonathan och Skorpan i Nangijala?

Läsförmågan bland svenska fjärdeklassare har försämrats kraftigt enligt den senaste internationella undersökningen, Pirls. Det är rätt allvarligt och kan få stora konsekvenser på sikt. För det enskilda barnet och för samhället. Orsakerna är säkert flera, en är kanske att skärmar tar tid från böcker, i skola och på fritid. Från barn och från föräldrar.

Många är oroliga över barns läsning, en del görs, men alldeles för lite. Varför är det så?

En förklaring är nog att de politiska systemen har svårt att hantera situationer där en liten insats nu på ett område, får stora positiva följder sen, men på ett annat område. Någon miljon i satsning på att barn ska lära sig läsa ordentligt, kan ge besparingar om några år eftersom insatser för att fler ska lyckas i skolan tenderar bli dyrare ju äldre eleven är.

”Det du vill att andra ska göra för dig, det ska du också göra dem.”

Det är därför klokt att ha bra kvalitet i förskola, skolbibliotek i skolorna och ge extra stöd tidigt till barn som halkar efter. Men istället för att ta de kostnaderna nu så låter vi problem växa och så blir de dyrare att hantera sen i en annan del av budgeten.

Man kan läsa Aamodts bok om Eva och dockan och flickan som en påminnelse om den gyllene regeln: Det du vill att andra ska göra för dig, det ska du också göra dem. Det Eva gör mot dockan, kommer också ske henne. Om vi agerar för att förbättra barns läsning nu, så kommer vi att få stor glädje av det senare. Om inte kommer det förmodligen att bli kostsamt. För individen och för det gemensamma.

Christer Nylander är fristående krönikör på ledarsidan. Han är ordförande för tankesmedjan Bertil Ohlininstitutet och var tidigare riksdagsledamot för Liberalerna.