Livräddande genetik

Opinion • Publicerad 4 oktober 2020 • Uppdaterad 25 november 2021

36 procent av kvinnor med bröstcancer i Region Skåne gör ingen genetisk studie för att ta reda på om cancern är ärftlig, om de får sjukdomen i ung ålder. Kvinnor under 40, eller under 50 om de har cancer i familjen har under senare år kunnat göra en utredning på onkologen vid Skånes universitetssjukhus i Lund. För den som får cancer väldigt ung kan det innebära en genetisk förutsättning för cancer som andra kvinnor i släkten delar. Kan man identifiera den tidigt kan det alltså handla om att rädda livet på anhöriga, som erbjuds att testa sig i förebyggande syfte.