Moderat kurs­änd­ring

Le­da­re Mo­de­raterna lan­serar en ny lo­go­typ, utan ”nya, men vad det in­ne­bar för po­li­ti­ken är inte kri­stall­klart.
Opinion • Publicerad 6 april 2019 • Uppdaterad 13 december 2021
Nu är Mo­de­raterna inte läng­re ”nya”. 		            Foto: TT
Nu är Mo­de­raterna inte läng­re ”nya”. Foto: TT

När Mo­de­raternas sam­ling av kom­mun- och lands­tings­po­li­ti­ker i Karl­stad in­leddes pre­sen­terade Ulf Kristersson en ny logga – utan ”nya”. Där­med be­kräftas den ut­veck­ling som varit se­dan Fred­rik Reinfeldt av­gick di­rekt ef­ter valet 2014. Den li­be­rala in­rikt­ningen med am­bi­tionen att bli ett par­ti för alla backas till att bli ett tyd­ligt hö­ger­par­ti i Gös­ta Boh­mans anda.

Ulf Kristersson inte bara lan­serades den nya lo­go­typen, vilket ställer till med pro­blem när det sker mitt i EU-val­rö­rel­sen med allt ma­te­ri­al som re­dan be­ställts med den gam­la log­gan. I sitt tal hyllade han ock­så gam­la par­ti­le­da­re. Fred­rik Reinfeldt fick ett er­kän­nan­de som den mest fram­gångs­rike stats­mi­nis­tern i mo­de­raternas hi­sto­ria, men det var Gös­ta Bohman som fram­hölls som den stora fö­re­bilden. Hans hö­ger­lin­je som kom­plet­terades med li­be­rala in­slag, och hans par­tie­go­ism, utan si­do­blickar på vad andra par­tier kun­de gå med på, ses nu som en fram­gångs­väg för Mo­de­raterna ef­ter näs­tan 15 år i al­li­ans med tre andra par­tier.

När Gös­ta Bohman valdes till par­ti­le­da­re 1970 hade Mo­de­raterna just bytt namn från Hö­ger­par­tiet. M var ett li­tet par­ti. Både Cen­ter­par­ti­et och Folk­par­ti­et blev klart större i valet 1970 och Cen­ter­par­ti­et växte sig än mer do­mi­ne­ran­de i det kommande valet. Men un­der Gös­ta Boh­mans par­ti­le­dar­tid vände det för M som re­dan 1979, ef­ter att tre­par­ti­re­ger­ingen spruckit på kärn­krafts­frå­gan, blev större än C och L och se­dan har be­hållit po­si­tionen som största par­ti till hö­ger om S.

Om stra­te­gin att bara se till det egna par­tiets bästa och driva den egna po­li­ti­ken är rik­tig nu, 40 år senare, är mer tvek­samt. Nu har Ulf Kristersson ett gans­ka stort KD och en stort SD till hö­ger om sitt eget par­ti. Hit­tills har han inte velat sam­ar­beta med SD. Den frå­ge­ställ­ningen gav han ingen an­ty­dan till svar på i går, och par­tiet är in­ternt delat i frå­gan.

Tyd­ligare be­sked om M:s kurs­änd­ring be­hövs om väl­ja­rna ska veta vad de röstar på i nästa riks­dags­val.

Yng­ve Sunesson
Så här jobbar Norra Skåne med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.