Annons

Katarina Erlingson: Ny energi kan ge effekt i samarbete

Skånes effektkommission behöver visa resultat inför företag och skåningar om arbetet ska bli lika framgångsrikt som tidigare samarbeten mellan region, näringsliv och akademi.
Katarina ErlingsonSkicka e-post
Ledare • Publicerad 10 juli 2024
Katarina Erlingson
Det här är en krönika av en medarbetare på ledarredaktionen. Norra Skånes politiska hållning är grön och liberal.
Landshövding Anneli Hulthen och regionråd Anna Jähnke (M) vill bygga ut elnätet i Skåne.
Landshövding Anneli Hulthen och regionråd Anna Jähnke (M) vill bygga ut elnätet i Skåne.

Inte många lär ha hört talas om Skånes effektkommission, men den bildades i februari 2021 av tunga aktörer i Skåne. Effektbristen i Skåne är välkänd och när elkrisen kom ett drygt år senare var de skånska beslutsfattarna på tå för att få regeringen att förstå att det är hög tid att underlätta utbyggnaden av ny energi i södra Sverige. Den enorma förseningen av Svenska Kraftnäts Sydvästlänken och anläggningen i Lyby spelade förstås in.

Bildandet av Skånes effektkommission har delvis samma mönster som många andra stora utvecklingsbeslut som tagits i Skåne sedan regionen skapades för 25 år sedan. Olika samhällsaktörer sätter ryggarna ihop och löser problem som har dykt upp. När det stora läkemedelsbolaget Astra Zeneca beslutade sig för att lägga ner sin verksamhet i Lund kunde det ses som en smärre katastrof för både lärdomsstaden och hela Skåne.

Annons

Samma dag som beskedet kom ringde regionstyrelsens dåvarande ordförande Pia Kinhult (M) till Skånes landshövding Göran Tunhammar och rektorn för Lunds universitet Per Eriksson. De slog sina kloka huvuden ihop och tillsammans med filantropen och företagsledaren Mats Paulsson kunde området få en nystart. I januari 2012 gick nycklarna till området över till Paulssons stiftelse och det nybildade utvecklingsbolaget Medicon Village. Ganska snart därefter fanns det fler arbetsplatser på området än vad det fanns på Astra Zenecas tid.

Arbetet för att Lund skulle bli plats för etableringen av en ny forskningsanläggning, European Spallation Source, ESS, skedde på motsvarande sätt. Genom ett nära samarbete mellan Region Skåne, Kommunförbundet Skåne, länsstyrelsen och akademin med Lunds universitet i spetsen kunde Lund till slut stå som vinnare i ett komplicerat spel mellan många länder i Europa. Mycket på grund av det goda samarbetet mellan regionen med dess dåvarande ordförande Jerker Swanstein (M) och övriga samhällsaktörer i Skåne.

Genom regionens lagstadgade ansvar för regional utveckling fanns mandatet att ge sig in i ett konkret arbete för att göra nytta för hela Skåne. Tidigt i Region Skånes historia insåg de skånska regionpolitikerna vikten av att liera sig med övriga tunga samhällsaktörer, där samarbetet med akademin var avgörande för framgång. Lunds universitet är världskänt, men Skåne har förmånen att också ha tre andra lärosäten: SLU Alnarp, Högskolan Kristianstad och Malmö Universitet.

Personkontakterna fanns genom regelbundna möten och personkemi växte fram mellan beslutsfattarna. Carl Johan Sonesson (M) tog över som regionstyrelsens ordförande 2018 och är nu inne på sin andra mandatperiod, som den första att sitta mer än fyra år. Han har lagt mycket krut på samarbetet över sundet och det som numera heter Greater Copenhagen, men överlåter arbetet med Skånes effektkommission till partikamraten Anna Jähnke, ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

”Stockholmsfixeringen är monumental, oavsett färg på regering.”

Kommissionen har tagit fram en färdplan för Skånes energiförsörjning. Det finns också sex fokusgrupper – användning, distribution, kompetensförsörjning, tillförsel, tillståndsprocesser och påverkan – där den sistnämnda antagligen är viktigare än de andra är tillsammans. Stockholmsfixeringen är nämligen monumental, oavsett färg på regering.

Att de skånska moderaterna inte tjatar om kärnkraft lika mycket som deras partikollegor i regeringen kan ligga Skåne i fatet. Anna Jähnke är pragmatisk; även om hon förespråkar kärnkraft inser hon att etablering av vind- och solenergi skulle gå betydligt snabbare för att kunna lösa effektbristen i Skåne.

Det som oroar är att flera aktörer i det skånska näringslivet inte känner att det händer tillräckligt mycket i frågan. Har det fastnat på tjänstemannanivå? Är informationen ut till de stora företagen för dålig, eller rentav obefintlig? Det som skiljer sig från tidigare stora samarbeten i Skåne är att akademin inte är delaktig. Det akademiska perspektivet kan behövas för att också lyfta blicken längre än 2030.

Även om målen i färdplanen uppnås slutar inte Skånes behov av energi. Det är dags för ett omtag för att få ny energi i arbetet i Skånes effektkommission. Kanske dags för regionstyrelsens ordförande att kliva in för att ge tyngd och kraft åt arbetet?

Annons
Annons
Annons
Annons