Ny kod ger ny­tänd­ning för kooperationen

Opinion Den nya or­ga­ni­sa­tionen Svensk kooperation har re­dan visat sig ha en vi­ta­li­serande ef­fekt på de ko­ope­ra­tiva fö­re­tagen.
Opinion • Publicerad 13 juni 2019 • Uppdaterad 25 november 2021

Den ko­ope­ra­tiva fö­re­tags­formen har un­der en läng­re tid varit ”på de­kis”. Konsum har tappat mark­nads­an­delar till främst andra livs­me­dels­ked­jor, och lant­bruks­kooperationen har mer el­ler mind­re för­svunnit inom slak­te­ri­verk­sam­heten. Ko­ope­ra­tiva Föreningsbanken svaldes av det som se­dan blev Swedbank ef­ter bank­krisen på 1990-talet.

Men det finns styr­kor med kooperationen i för­hål­lan­de till ak­tie­bo­lagen. Det gäller främst den de­mo­kra­tiska upp­bygg­naden.

För två år se­dan bildades Svensk Kooperation av LRF, HSB, KF och ar­bets­gi­var­or­ga­ni­sa­tionen KFO med syf­tet att öka kun­skapen och sprida idéer och vi­sioner om kooperation. De 100 största fö­re­tagen har 100 000 an­ställda och om­sätt­ningen är över 400 mil­jarder kro­nor.

Nu har en ny, ge­men­sam kod för styr­ningen av de ko­ope­ra­tiva och öm­se­si­diga (främst för­säk­rings­bo­lag) fö­re­tagen ut­ar­betats. Tanken är att koden ska an­tas på de ko­ope­ra­tiva fö­re­tagens stäm­mor det kommande året.

Koden handlar om att fö­re­tagen ska ha stor öp­pen­het i sty­rel­se­ar­be­tet och syf­tet är bland an­nat att vi­ta­li­sera med­lems­dia­logen, som i de stora fö­re­tagen ofta kan vara blyg­sam. Kooperationen bygger ju på att med­lemmarna har både en ägar­re­la­ti­on och en af­färs­re­la­ti­on med fö­re­ningen.

Den nya or­ga­ni­sa­tionen Svensk kooperation har re­dan visat sig ha en vi­ta­li­serande ef­fekt på de ko­ope­ra­tiva fö­re­tagen. Det kan ge kooperationen den ny­tänd­ning som den be­höver.

Yng­ve Sunesson

Yngve Sunesson
Så här jobbar Norra Skåne med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.