Övergrepp på års­dag­en

Le­da­re Is­ra­els över­våld mot de pa­le­stins­ka pro­testerna i Gaza för­dömdes av hela världen – utom Trumps USA.
Opinion • Publicerad 16 maj 2018 • Uppdaterad 15 december 2021
En av många be­grav­ningar i Gaza i går. 	             Foto: TT
En av många be­grav­ningar i Gaza i går. Foto: TT

Tis­dagen ägnades åt be­grav­ningar i Gaza. 59 döds­of­fer för Is­ra­els be­skjut­ning av pa­le­stins­ka de­mon­stranter i Gaza be­gravdes. To­talt un­der de sex vec­kor långa pro­test­ak­tionerna mot den pa­le­stins­ka flyk­ting­si­tua­tionen har över 100 pa­le­sti­ni­er skjutits ihjäl, där­ibland flera barn och minst en jour­nal­ist, trots bara sym­bo­liskt kastade stenar mot den is­ra­e­lis­ka si­dan av gränsen.

Det in­ter­na­tio­nella för­dö­man­det av Is­ra­els vålds­agerande har varit mas­sivt. FN:s män­ni­sko­rätts­kon­tor har be­gärt att död­an­det stoppas och att de an­sva­riga ställs till svars. Men USA har i FN:s sä­ker­hets­råd stoppat krav på en obe­ro­en­de ut­red­ning.

Amnesty och Hu­man Rights Watch har lik­som EU och många länder för­dömt död­an­det. Men sam­ti­digt med ar­méns skott­loss­ning över gränsen mot Gaza in­vigdes USA:s am­bas­sad i Jerusalem till den is­ra­e­lis­ka rege­ringens gläd­je. Den kor­rup­tions­miss­tänkte pre­mi­är­mi­nis­tern Benjamin Netanyahu tackade pres­i­dent Trump för be­slu­tet att er­känna Jerusalem som Is­ra­els ”eviga, ode­lade hu­vud­stad”.

Där­med syn­lig­gjorde han hur pres­i­dent Trumps be­slut har för­svårat en fram­ti­da freds­upp­gö­rel­se mel­lan Is­ra­el och Pa­le­sti­na. Båda länderna har rim­liga krav på att Jerusalem kan fun­gera som hu­vud­stad i de­ras res­pek­ti­ve stater, och om inte Israel ac­cep­terar att staden delas mel­lan staterna – el­ler för­valtas ge­men­samt – är det otänk­bart med en två­stats­lös­ning.

Ne­tan­ya­hus och den nu­va­ran­de rege­ringens oin­tres­se för och ovil­ja till fred visas ock­så av den mas­siva mi­li­tära in­satsen mot obe­väp­nade pa­le­sti­ni­er på andra si­dan gränsen till Gaza på Is­ra­els 70-års dag.

Den 14 maj 1948 föddes staten Is­ra­el ef­ter att FN be­slutat ge ju­darna det­ta land ef­ter För­in­tel­sen un­der andra världs­kriget. Att det re­dan bodde andra folk i det­ta land be­tydde in­gen­ting. De hade då in­get själv­be­stäm­man­de utan lydde un­der ko­lo­ni­al­makterna Frank­ri­ke och Stor­bri­tan­ni­en.

Nu är det dags att ge även pa­le­sti­ni­erna sitt eget land.

Yng­ve Sunesson
Så här jobbar Norra Skåne med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.