Ra­sis­tiska ter­rorn största hotet i Sve­ri­ge

Opinion I Sve­ri­ge har ra­sister mördat meningsmotståndare och ut­fö­rt flera ter­ror­dåd de senaste åren.
Opinion • Publicerad 7 februari 2017 • Uppdaterad 25 november 2021

I Gö­te­borg häktades i fredags två män med kopp­lingar till den na­zis­tiska or­ga­ni­sa­tionen Nor­diska mot­stånds­rö­rel­sen miss­tänkta för tre re­spek­ti­ve ett fall av all­män­far­lig öde­läg­gel­se och för­sök till det­ta. Se­dan ti­digare sitter en annan na­zist­ak­ti­vist häktad för in­blandning i sam­ma brott.

Det handlar om en bomb­at­tack mot en flyk­ting­för­lägg­ning i Gö­te­borgs­trak­ten och ett för­sök att spränga en bomb vid en an­nan för­läggning samt en ex­plo­sion vid en väns­ter­lo­kal i cen­trala Gö­te­borg.

Om det handlat om is­la­mister hade de här dåden san­no­likt re­dan klassats som ter­ror­dåd. Det är det rim­li­gen även när det är na­zister som ut­fö­rt po­li­tiskt mo­ti­verade för­sök att döda många män­ni­skor i syf­te att på­verka det de­mo­kra­tiska sam­häl­let. Var­för åkla­ga­ren inte infogat ter­ro­rist­brott i brotts­ru­bri­cer­ingen är oklart.

Själv­fal­let är det ter­ro­rism­brott oav­sett om det är ra­sister som Peter Mangs el­ler An­ders Beh­ring Brei­vik, el­ler som i det här fal­let ak­ti­vister inom nor­diska mot­stånds­rö­rel­sen, som ut­för dåden el­ler om det är is­la­mister, el­ler om det skulle vara väns­ter­ex­tre­mister.

I Sve­ri­ge har ra­sister mördat meningsmotståndare och ut­fö­rt flera ter­ror­dåd de senaste åren. Det visar att den na­zis­tiska ak­ti­vismen måste prio­ri­teras lika högt i kampen mot ter­ro­rism som den is­la­mis­tiska. Det måste ock­så gälla brotts­ru­bri­cer­ingen.

Yngve Sunesson
Så här jobbar Norra Skåne med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.