V och KD går ihop mot pen­ning­tvätt

Opinion Inget par­ti vill nog gå emot tyd­ligare krav på bankerna och hårdare kon­troller.
Opinion • Publicerad 24 april 2019 • Uppdaterad 25 november 2021

Att svenska banker inte klarat av att kon­trol­lera sina kunders pen­ning­tvätt har upp­rört många. Inte bara Danske Bank, trots namnet en av de största bankerna i Sverige, utan ock­så Swedbank, med rötterna i folk­liga Föreningsbanken och Spar­ban­ker­na, lik­som Nor­dea och SEB miss­tänks för att ha slarvat med kon­trollen av att svarta pengar inte får ”tvättas” ge­nom eta­ble­rade bankers kon­ton.

Upp­rörd­heten har lett till att myn­dig­heterna som ska kon­trol­lera att pen­ning­tvätt inte fö­re­kommer, främst Fi­nans­in­spek­tio­nen, tvingats skärpa sitt ar­be­te. Nu har ock­så ett ini­tia­tiv tagits i riks­dagen.

Ovan­ligt nog är det KD och V som gör ge­men­sam sak. Ulla Andersson (V) och Ja­kob Fors­smed (KD) höll i går en press­kon­fe­rens om att de till­sam­mans tar ett utskottsinitiativ i fi­nans­ut­skottet för att kräva en ut­red­ning om att skärpa ar­be­tet mot pen­ning­tvätt.

De kan tänka sig ökade re­surser till fi­nans­in­spek­tio­nen och ett nytt re­gel­verk, om det be­hövs. De håller klokt nog sitt för­slag gans­ka löst i kanterna för att för­söka få brett stöd i riks­dagen.

Det bör de kun­na få. Aver­sionen mot pen­ning­tvätt är ut­bredd över alla par­ti­gränser. Inget par­ti vill nog gå emot tyd­ligare krav på bankerna och hårdare kon­troller för att und­vika nya bank­skan­daler, vare sig i Bal­ti­kum el­ler på hem­ma­plan. Där­emot lär detta V-KD-ini­tia­tiv inte bli mall för fram­ti­da upp­gö­rel­ser.

Yngve Sunesson
Så här jobbar Norra Skåne med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.