Kritik riktas mot översiktsplanen

Broby Länsstyrelsen kritiserar framför allt planen på nya bostadsområden.
Publicerad 1 januari 2012 • Uppdaterad 13 december 2021
Översiktsplanen.
Översiktsplanen.

Länsstyrelsen kritiserar framför allt planen på nya bostadsområden. "Både plan- och bygglagen och miljöbalken är tydliga med att hänsyn ska tas till ett föreliggande behov när markområden planläggs. Utifrån rådande befolkningsutveckling i kommunen har länsstyrelsen svårt att se att det föreligger något behov av att peka ut några områden alls för nybyggnad", skriver länsstyrelsen.

De föreslår därför att kommunen gör en behovsbedömning för att motivera de föreslagna områdena för nybyggnad.Länsstyrelsen påpekar också att en utbyggnad av kollektivtrafiken endast bör ske i byar som har bäst utvecklingspotential. I det sammanhanget nämner länsstyrelsen Broby, Knislinge och Hanaskog.

Flera områden har pekats ut som lämpliga för bebyggelse i översiktsplanen. Länsstyrelsen skriver att områdena i Hanaskog, Knislinge och Broby har synliga fornlämningar ovan mark och att länsstyrelsen sannolikt inte kommer att godkänna bebyggelse där. Länsstyrelsen rekommenderar därför en arkeologisk utredning som ger en bättre bild av vilken mark som kan användas. Region Skåne föreslår att inte bara översiktsplanen ska gälla till 2025 utan även visionen om 15 000 stolta göingar, för att målsättningen ska vara realiserbar. När det kommer till boendefrågan tycker regionen att kommunen i detaljplanearbetet också borde utse lämpliga lokaler och mark för nyetableringar inom hälso- och sjukvårdssektorn. Vidare tycker de att utbyggnad av bostäder borde koncentreras till de orter där kollektivtrafiken har störst chans att utvecklas. Regionen nämner Broby, Knislinge och Hanaskog men även Sibbhult och Glimåkra som lämpliga orter.

Att bygga ut i Tydinge och norr om Immeln anser de dock är mindre lämpligt ur kollektivtrafiksynpunkt. Vidare kommenteras den stora andelen egenföretagare i kommunen och att deras behov borde utredas närmare. "Region Skåne vill här lyfta vikten av att studera vilka behov av mark och lokaler dessa har". Hässleholms kommun ställer sig i stort positiv till översiktsplanen. De motsätter sig dock att bygga ut vindkraftverk i zon 2 nära Gumlösa och kommungränsen. De anser att området inte är lämpligt för vindkraft.

När det gäller de planerade Superbussarna som ska gå mellan Åhus, Kristianstad, Östra Göinge och Älmhult, vill Hässleholm tillägga att att även sträckan mellan Hässleholm och Broby och skulle behöva en Superbusslinje.Kommunens egen tillyns- och tillståndsnämnd skriver bland annat att de tycker att ambitionen och inriktningen bör förtydligas för markområden som är viktiga för skogs- och lantbruk.Kristianstads kommun skriver att de anser att det råder en samsyn kring de mellankommunala frågorna.

Admin
Så här jobbar Norra Skåne med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.