På Landet

Klagomål på högt gräs

Flera kommuninvånare har vänt sig till kommunen med klagomål över dålig skötsel av kommunens gräsytor. I en skrivelse till kommunen undrar en frågeställare om inte gräset kan klippas oftare vid gång- och cykelvägar då hennes hund blir full med fästingar under promenaderna. En annan undrar om inte nässlorna vid bänkarna bakom brandstationen kan klippas ner eftersom de vuxit över bänkarna. Ann-Sofie Görnebrand, enhetschef för utemiljö svarar att gång och cykelvägar som ansluter till skogsmark/åkermark slås efter midsommar likt tidigare år, där är det inte aktuellt att börja klippa gräset oftare. På frågan om nässlorna svara kommunens representant att problemet ska åtgärdas.