”Hon arbetade outtröttligt för det hon trodde på”

Närmast anhöriga är maken Lennart Granberg och barnen Eva, Jörgen och Maria med familjer.

Mitt under Harry Martinson sällskapets årshögtid i Brunnsvik i början av maj tillkännagavs att Ingegerd Bodner Granberg har avlidit.
Ingegerd Bodner Granberg var en person som i allt hon gjorde andades kultur. Hon delade generöst med sig av sitt kunnande och sin gestaltningsförmåga och arbetade outtröttligt för det hon trodde på.
Bland hennes insatser kan nämnas att hon bland annat startade en teater i Blekinge, gjorde en mängd radioprogram och var en älskad ordförande för Harry Martinson sällskapet i nio år.
Vi är många i Martinson sällskapet som känner stor tacksamhetsskuld till Ingegerd Bodner Granberg för att hon med sin stora begåvning och skaparkraft öppnat dörren in till Harry Martinsons mirakulösa värld av dröm, gåta, insektssurr, hav och rymd.
Under kurser och årshögtider, på bokmässor och i många andra sammanhang har hennes framträdanden varit högtidsstunder. Med en osviklig precision kunde hon förflytta sina åhörare i tid och rum och gjort oss delaktiga av kärnan i Martinsons lyrik.
Störst inspiration kände nog Ingegerd Bodner Granberg när hon fick berätta om Harry Martinson för de många grupper hon visade runt i hans hembygd. Alla som på plats i Nebbeboda skola hörde henne berätta om Martinsons lärare Stav blev djupt gripna av hennes engagemang.
Även inom De litterära sällskapens samarbetsnämnd, lade Ingegerd Bodner Granberg ned mycket arbete och var med i styrelsen under många år.
2006 redigerade hon tillsammans med Marianne Enge Swartz antologin Tourister – klassiska författare på resa, där Harry Martinson finns med bland tolv andra klassiska resenärer.
I sin entusiasm och ständiga strävan efter hög kvalitet i alla de kulturella sammanhang där hon arbetade var Ingegerd Bodner Granberg ett stort föredöme. För vårt sällskap har hennes gärning varit epokgörande.

×