Lastbil har vält på riksväg 19

Lastbilen välte vid infarten till Tarkett och ungefär hälften av lastbilen täcker körbanan och trafiken står nu stilla i båda riktningarna. Olyckan har medfört att jord har hamnat på körbanan.
Polis och räddningstjänst är på väg.

×