17 blir till 12 vindkraftverk

Hässleholm De 17 vindkraftverk på Nävlingeåsen som kommunfullmäktige tidigare sagt ja till, blir nu troligtvis bara 12 verk. Företaget har begärt av kommunen att få minska antalet.

Orsaken till företaget HS Kraft begäran är den prövning som nu pågår hos länsstyrelsen.
Enligt företaget har man fått veta från länsstyrelsen att Försvarsmaktens intressen, vilka önskat ta bort ytterligare fem vindkraftverk som ligger i närheten av deras anläggningar, överväger.
Företaget HS Kraft skriver i en brevväxling med Hässleholms kommun att ”länsstyrelsen håller på att utöva en statlig kontroll och vi har fått en förhandsbesked om att de inte beaktar våra åsikter utan Försvarsmaktens”.
Man konstaterar vidare att länsstyrelsen inte redogjort för motivet, vilket företaget tycker är anmärkningsvärt. Men för att inte tappa ytterligare fart i projektet, som hållit på sedan 2008, har HS kraft beslutat att avstå fem vindkraftverk.
Genom att be kommunen avstå från fem vindkraftverk hoppas man att processen blir enklare och snabbare.

Dagens fråga

Har du grillat igen efter efter förbudet hävdes?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×