Vill ta emot färre nyanlända

Skåne/ Kristianstad En stor majoritet av de skånska kommunerna vill se ett sänkt antal nyanlända som anvisas till den egna kommunen under 2017.
– Kommunerna har ett oerhört ansträngt läge. Man har inte bostäder, säger Åsa Stenbäck Holmér, Länsstyrelsen.

Den 20 november beslutade regeringen att ge Migrationsverket i uppdrag att ta fram ett förslag till revidering av länstalen för 2017. Länsstyrelserna har fått i uppdrag att inhämta svar från kommunerna på frågan: Önskar kommunen behålla sitt beslutade kommuntal för 2017? När svaren kommit från de skånska kommunerna är bilden tydlig.

– Alla vill ha en nedjustering med få undantag. Det är kommuner som Östra Göinge och Simrishamn, som tar emot få eller ingen, som vill behålla sin tilldelning, säger Åsa Stenbäck Holmér, integrationssamordnare på länsstyrelsen i Skåne.

Förslaget om en reviderad fördelning ska grundas i prognosen om minskat antal asylsökande men också ta hänsyn till kommuners totala mottagande.

Det skulle innebära att kommuner som fått många nyanlända via eget boende (EBO), där personer på eget initiativ bosatt sig i kommunen, tilldelas färre nyanlända som placeras ut från anläggningsboenden.

– Många har flyttat till släktingar och vänner i kommuner som Malmö, Kristianstad och Helsingborg. Även om personer självmant väljer att bosätta sig på en viss plats, blir kommunen skyldig att ordna sådant som skolgång för barn och utbildningsinsatser för vuxna. Det kommer att vägas in tyngre än tidigare, säger Åsa Stenbäck Holmér.

Redan i de nuvarande fördelningstalen (se fakta) tas hänsyn till det totala mottagandet. Kommunerna i nordöstra Skåne – Hässleholm, Östra Göinge, Osby och Kristianstad – har tagit emot många nyanlända sett till befolkningsmängden.
Därmed tar de i år emot färre nyanlända jämfört med de skånska kommuner som tagit mindre ansvar tidigare.
Men trots det önskar till exempel Kristianstad att fördelningstalen revideras ned ytterligare. Kristianstad kommun skriver i sitt svar till länsstyrelsen i Skåne att man under många år haft ett mycket stort mottagande.

”Redan innan bosättningslagen trädde i kraft var den allmänna bostadsbristen i Kristianstad stor och det är mycket svårt att anordna boende för nyanlända i den omfattning som nuvarande fördelningstal kräver”, står det i svaret.
Svaret är undertecknat av Radovan Javurek (L), ordförande för Arbete och välfärdsnämnden.

– Vi har historiskt sett, inte bara de senaste par åren, tagit emot många nyanlända. Kristianstad är en EBO-kommun som vissa år tagit emot fler än Malmö per capita.

I de avtal som kommuner förr tecknade med Migrationsverket och länsstyrelserna låg Kristianstad kring ett hundratal nyanlända.

–I verkligheten tog vi emot många fler.

Redan i dagsläget tas alltså viss hänsyn, vilket påverkat Kristianstads fördelningstal. Men Radovan Javurek (L) vill att det sänks ytterligare.

Vill ni sända en signal om att situationen är pressad?
– Det är helt korrekt. Det gäller framför allt 2017. De kommande åren finns planer på att bygga 600 bostäder per år.

Följande kommuner vill ta emot färre nyanlända än de tilldelats: Burlöv, Hässleholm, Höganäs, Hörby, Höör, Kristianstad, Klippan, Kävlinge, Lomma, Landskrona, Lund, Malmö, Staffanstorp, Svalöv, Sjöbo, Trelleborg, Vellinge, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga.

Simrishamn och Östra Göinge vill behålla sin tilldelning.

Övriga kommuner hade ännu inte svarat på onsdag eftermiddag (sista dagen att svara).

1. Totala mottagandet 2015, inklusive egen bosättning (EBO). Underlag för kommuntalen.
2. Tilldelade kommuntal 2017, antalet nyanlända från anläggningar som kommunen enligt lag ska skaffa bostad åt.

Bjuv: 42/ 75
Bromölla: 18/ 113
Burlöv: 67/ 66
Båstad: 49/ 64
Eslöv: 121/ 99
Hbg: 334/ 765
H-holm: 63/ 394
Höganäs: 101/ 52
Hörby: 64/ 44
Höör: 72/ 14
Klippan: 52/ 49
K-stad: 137/ 586
Kävlinge: 150/ 36
L-krona: 85/ 286
Lomma: 121/ 18
Lund: 544/ 165
Malmö: 660/ 1619
Osby: 4/ 187
Perstorp: 0/ 88
S-hamn: 1/ 235
Sjöbo: 87/ 43
Skurup: 60/ 43
S-torp: 126/ 16
Svalöv: 19/ 78
Svedala: 100/ 37
Tomelilla: 43/ 71
T-borg: 169/ 124
Vellinge: 210/ 10
Ystad: 109/ 98
Åstorp: 15/ 149
Ä-holm: 171/ 69
Ö-ljunga: 17/ 93
Ö Göinge: 0/ 368

Migrationstrycket har lett till att personer som fått uppehållstillstånd, så kallade nyanlända, fastnat på anläggningsboenden. Sedan 1 mars 2016 är alla kommuner skyldiga att ta emot nyanlända för bosättning.

Hur många varje kommun ska ta emot beror på kommunens storlek, arbetsmarknadsläge, det sammanlagda mottagandet av nyanlända och ensamkommande samt hur många asylsökande som vistas där.

Regeringen har gett Migrationsverket i uppdrag att utifrån senaste prognos föreslå en sänkning av det antal nyanlända som ska omfattas av anvisningar till kommuner 2017.

Vid beräkningen ska mottagande av nyanlända som bosatt sig på egen hand (EBO) få större genomslag, så att det vid fördelningen tas mer hänsyn till de kommuner som tagit ett stort ansvar för det totala mottagandet.

Dagens fråga

Är årets upplaga av Växjö Sveriges bästa hockeylag genom tiderna?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×