Söderåsen.

Politiskt bråk efter avtal

Svalöv Den 23 mars 2016 skrev Söderåsens miljöchef Helena Holmgren på ett avtal som innebar att hon omedelbart slutade sin anställning. Avtalet skrevs under av dåvarande ordförande Marianne Zackrisson (S) och gav Helena Holmgren 33 månadslöner á 59 000 kronor.
1 947 000 kronor.

Söderåsens miljöförbund är ett samarbete mellan Svalövs, Bjuvs, Klippans, Perstorps och Örkelljungas kommuner.
Syftet med miljöförbundet är att samla verksamheterna inom miljö- och hälsoskyddstillsyn samt livsmedelstillsyn på ett och samma ställe. De 15 inspektörerna sitter i gamla tingshuset i Klippan och arbetar över kommungränserna med sin specialinriktning.
Över dem sitter en miljöchef. 2009 satte Helene Holmgren sig på chefsstolen i samband med att Söderåsens miljöförbund bildades.
Efterhand började det knaka i samarbetet mellan den politiska ledningen, kallad direktionen, där representanter för de fem kommunerna sitter.
Under hösten och vintern 2015/2016 hölls ett antal möten i direktionen där man diskuterade hur man skulle göra. Inget som sades på dessa möten protokollfördes.
Ordförande Marianne Zackrisson från Klippans kommun och vice ordförande Marcus Zadenius (L), Svalövs kommun, hade sinsemellan diskussioner om ett datum då ett möte kunde hållas med miljöchefen.

I mitten av mars 2016 berättade Marianne Zackrisson för Marcus Zadenius att ett möte skulle ske den 23 mars med Helena Holmgren.
– Jag berättade då att jag inte kunde vara med på grund av en utlandsresa. Hon sa då inget alls om vad mötet skulle innehålla eller om det skulle hållas någon form av förhandling, säger Marcus Zadenius.
På kvällen den 23 mars, när Marcus Zadenius befinner sig på en semesterort, får han ett samtal från Marianne Zackrisson.
– Hon informerar mig om att ett avtal är klart. Jag frågar vad det innebär och hon säger ”33 månadslöner. Jag blev så trött att jag skrev på”.
– Jag blev alldeles ställd och vi avslutade samtalet efter det, säger Marcus Zadenius.

I mars i år hade direktionen på Söderåsens miljöförbund ett möte där revisionsberättelsen för 2016 behandlades. Revisorerna ger skarp kritik för avtalet.
Man rekommenderar att ordförande Marianne Zackrisson inte beviljas ansvarsfrihet i respektive kommuns fullmäktige därför att hon helt enkelt inte hade rätt att själv skriva avtal med miljöchefen om avgångsvederlag.
Med på mötet var, förutom Helena Holmgren och Marianne Zackrisson, Klippans kommuns personalchef Stefan Kristiansson.
– Det är ju ett komplett vansinnigt hög summa pengar så jag ställde frågan direkt till Marianne Zackrisson under mötet om hon hade mandat att själv förhandla fram ett avgångsvederlag. Hennes svar var ”ja”, säger han.
Samma intryck fick Helena Holmgren:
– Ja, hon påtalade att hon hade direktionens mandat, säger hon.

Fick du någon motivering till varför du skulle sluta din tjänst?
– Jag vill inte gå in på detaljer men jag förstod att det handlade om samarbetet med direktionen, säger Helena Holmgren.

Revisorerna skriver att avtalet innebär ”ett långsiktigt ekonomiskt åtagande för förbundet om sammanlagt 2,5 miljoner kronor” vilket innebär att ”det finansiella målet för 2016 att högst 30 procent av det egna kapitalet får nyttjas och att förbundet ska ha ett eget kapital på minst en miljon kronor inte nås”.
Även om revisorerna understryker att både Marianne Zackrisson och Marcus Zadenius som ordförande respektive vice ordförande haft ett särskilt ansvar, så är det bara Marianne Zackrisson som man inte kan rekommendera ansvarsfrihet.
Övriga i direktionen, inklusive Marcus Zadenius, vill man tillstyrka ansvarsfrihet.

Men nu ser det ut som om flera kommuner inte vill ge Marcus Zadenius ansvarsfrihet när frågan behandlas i deras respektive kommunfullmäktige.
– Vi anser att han i princip är medaktör i hanteringen av ärendet. På ett möte innan avtalet skrevs på fick vi, och andra kommunrepresentanter, information av honom och Marianne Zackrisson om missnöjet med miljöchefen. Han var aktiv då och ansvaret ligger på fler personer, säger Kerstin Persson (S), kommunalråd i Klippan.

Örkelljungas kommunalråd Carina Zachau (M) är inne på samma spår:
– Det har framkommit att vice ordförande var pådrivande i diskussioner och delaktig i beslutet att miljöchefen skulle få gå, säger hon.
När Marcus Zadenius får höra detta blir han mycket upprörd:
– Det är rent skitsnack. Jag säger rakt ut att de ljuger. Det är rena dolkstöten att påstå att jag var drivande, eller ens informerad om avtalet. Jag blev förd bakom ljuset, liksom hela direktionen, av Marianne Zackrisson, säger han.
På Svalövs kommunfullmäktigemöte i förra veckan begärde han dock att få avgå som kommunens representant eftersom han känner till kritiken.
Han ersätts av Torbjörn Ekelund (L).
När Skånskan får tag på Marianne Zackrisson för en kommentar lägger hon på luren utan ett ord.

Läs mer:

×