Vägstenar renoveras

Perstorp

Perstorps Hembygdsförening, i samråd med länsstyrelsens kulturmiljöenhet, håller på med att renovera vägstenar i Perstorps kommun. Det sätts dessutom upp informationstavlor som berättar om vägstenar, de gamla vägarna betydelse, dramatiska händelser i bygden och andra intressanta ”begivenheter”.
Det senaste tillskottet som tagits om hand är ”Blekemossapasset”, en gång i tiden en viktig passage där föregångarna till väg 108 och väg strålade samman.
Arbetet sker helt ideellt som en studiecirkel och är inriktat på vägstenar utmed enskilda vägar.
I Perstorps kommun finns tolv milstenar, två gästgivarstenar, tolv väghållningsstenar och en bygränssten utmed farbar väg. Flera by-, socken- och häradsgränsstenar finns utmed de olika gränserna men är ej nåbara med bil. Förutom dessa stenar finns ägogränsstenar. Räknat på Perstorps yta och invånare finns det cirka 230 personer per sten. Perstorp är därmed en stenrik kommun.

Dagens fråga

Tänker du på vad du slänger i toaletten?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×