Kanske lov för hunddagis

Hässleholm Byggnadsnämnden ger förvaltningen rätt att bevilja bygglov för ändrad användning av komplementbyggnad till hunddagis om Trafikverkets yttrande är positivt till bygglovet.

Ärendet rör fastigheten Röinge 41:2 intill riksväg 23, som enligt stadsbyggnadskontoret redan är rejält bullerutsatt. Intilliggande bostadshus skulle inte drabbas av ytterligare störningar av hundskall från hunddagiset, enligt stadsbyggnadskontoret.
Miljönämnden har i ett yttrande ansett att avståndet till närboende är för kort. Att närboende uppgett att de inte hör hundarna som finns på fastigheten i dag är inte ett tillräckligt skäl att tillåta hunddagis på fastigheten, enligt miljönämnden.
Folkets Väl emotsätter sig ett bygglov för hunddagiset med motiveringen att ”vid framtida klagomål blir det verksamhetsutövaren (hunddagisägaren) som ställs ansvarig enligt Miljöbalken”.
– Vi ska inte sätta dem i den situationen, menar Björn Widmark (FV).

Dagens fråga

Tänker du på att vara sparsam med vattnet?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×