Skogsbruket blev hans liv

Nisse Feldt, Revinge, har avlidit, 75 år gammal. Hans närmaste är dottern Sandra samt särbon Christina.
Nisse Feldt har avlidit efter en tids sjukdom. Han var under tio år en högt uppskattad medarbetare i Skog och landskap i Skåne AB.
Nisse arbetade under större delen av sitt liv inom skogsbruket och anknytande verksamheter, som natur- och kulturmiljövård. Han hade erfarenheter och kompetens som innebar att han på ett utmärkt sätt klarade av alla de arbetsuppgifter som hans ställdes inför.
Det är allt färre yrkesverksamma som använder motormanuella redskap såsom motorsåg/motorröjsåg i det dagliga arbetet. Det är dock fortfarande de mest effektiva arbetsredskapen – vilket Nisse behärskade mycket skickligt – när det gäller avverkning av grova lövträd såsom ek och bok samt röjningar av igenvuxna hagmarker, enefälader och andra värdefulla skånska naturtyper.
Nisses arbetsuppgifter var mångskiftande och det krävdes god planering för att utföra dem effektivt, men ändå skonsamt, med hänsyn till de känsliga natur- och kulturmiljöer som arbetena ofta utfördes i. Nisse var i ordets bästa mening en gedigen yrkesman, som med stor skicklighet alltid löste de arbetsuppgifter han fick.
Nisses alltid mycket väl utförda arbeten, som han utförde tillsammans med sin bror Karl-Erik, rönte alltid mycket stor uppskattning hos våra olika uppdragsgivare.
Det var ett stort nöje att samarbeta med Nisse, och vi känner stor tacksamhet för den tid som vi fick verka tillsammans. Vi minns Nisse med stor glädje som en engagerad och ovärderlig medarbetare. Saknaden efter honom är stor.

×