Foto: Privat

Släktträff i Våxtorp

I Våxtorps bygdegård har släktträff hållits för ättlingar till Klara och Helmer Lindberg. Klara föddes i Tryde 1905 och Helmer var född i S:t Olofs församling 1908.
Äktenskap ingicks år 1931 och makarna flyttade till Halland från Österlen. Familjen utökades med åtta barn, varav fem finns kvar i livet. De fick 26 barnbarn. Fyra av dessa anordnade, tillsammans med sina äkta hälfter, släktträffen som bevistades av 120 personer.

×