Betala för C-körkortet

HÄSSLEHOLM

Kommunen bör betala hela eller delar av C-körkortet till personal i räddningstjänsten, i syftet att rekrytera och behålla personalen.
Det föreslår Anita Johannesson (tidigare SD) i en motion till kommunfullmäktige.
I motionen skriver hon att det blivit allt svårare att rekrytera personal till de mindre orterna, bland annat beroende på att personalen måste bo och arbeta inom fem minuters avstånd från brandstationen.
– Men det beror även på att det krävas att personalen har C-körkort som kan kostat 15 000-20 000 kronor. Detta är för många en stor summa som kan vara avgörande om de väljer att söka sig till ett yrke i räddningstjänsten eller ej. Jag anser att arbetsgivaren borde betala hela eller delar av C-körkortet. För att denna förmån inte ska utnyttjas så kan arbetsgivaren välja att betala ut en viss del efter ett års anställning och resterande efter, två-tre års anställning, skriver Anita Johannesson som nu begär att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett förslag enligt motionens intentioner.
Anita Johannesson sitter i fullmäktige på ett SD-mandat. Hon har dock lämnat partiet och är numera medlem av nybildade partiet Kommunens Röst.
Ett partinamn hon också skrivit under motionen med.

×