Ser inget behov av kanotplats

HALLARYD

Hallaryds Sockenråd har fått svar på en skrivelse till Älmhults kommun angående skötsel av kanotplatser vid delar av Helge å. Sockenrådet anser att kanotplatsen vid Ulvberga ser tråkig ut när den står och förfaller. Grillplats, dass och sopstationer som kommunen satt ut rasar ihop. Det stämmer dåligt med översiktsplanens mål att locka turister till bygden.
Älmhults och Osby kommuner gjorde för flera år sedan en uppdelning av ansvaret för kanotleden i Helge å. Dammolyckan i Hästberga 2010 innebar att kanotpaddlingen minskade från Kornberga till Osbysjön. Varken Älmhult eller Osby kommun marknadsförs nu sträckan Gustavsfors-Kornberga-Osbysjön.
Älmhults kommun har bestämt sig för att rusta platsen vid Kornberga. Hallaryds IF har målat om toaletten och eldstaden ska ställas i ordning. Ingmar Andersson, som är markägare till platsen i Ulvberga, har meddelats att Osby och Älmhult kommun inte ser något behov av att ha kvar kanotlägerplatsen i Ulvberga och att det är upp till markägaren att sanera platsen.

Senaste nytt omOsby
×