Nytt stöd till cheferna ska minska arbetslöshet

Hässleholm
Kommunservice är en ny avdelning på Arbetsmarknadsenheten som syftar till att serva och stödja cheferna i kommunen med deras arbetsmarknadspolitiska anställningar med målsättningen att öka antalet arbetsmarknadspolitiska anställningar och minska arbetslösheten i kommunen.

Det skriver kommunens avdelning för arbetsmarknad- och kompetensutveckling i ett pressmeddelande.
Arbetsmarknadsenheten har nyligen startat upp Kommunservice, en avdelning vars verksamhet går ut på att serva cheferna i kommunen i frågor som rör arbetsmarknadspolitiska anställningar vilket ska underlätta för anställande chefer i kommunen.
Målsättningen är att antalet arbetsmarknadspolitiska anställningar kraftigt ska öka, för att minska arbetslösheten i kommunen, samt att 70 procent av de arbetsmarknadspolitiska anställningarna ska leda vidare till en ordinarie anställning på i kommunen eller en anställning i det privata näringslivet, alternativt går vidare till reguljära studier, t.ex. på Grundvux, Flexvux, Yrkeshögskolan eller högskolan.

– Ett viktigt syfte med verksamheten är också att kommunen ska få kontroll över samtliga arbetsmarknadspolitiska insatser som utförs, så att statistik kan redovisas på ett tydligare sätt, vilket ger politikerna ett bättre underlag inför beslut om kommunal arbetsmarknadspolitik, säger Jörgen Bergvall, verksamhetschef på Arbetsmarknadsenheten
Marie Söderqvist, personalchef i kommunen, ser den nya verksamheten Kommunservice också som en del av lösningen i problemet med att rekrytera ny personal. Alla prognoser pekar på att kommunen behöver anställa väldigt mycket personal den närmaste tiden.
Den som ska samordna allt det arbetet är Elaine S Fribyter, samordnare för Kommunservice, och hennes kollegor på Arbetsmarknadsenheten. Elaine tillträdde tjänsten som samordnare för Kommunservice den 1 augusti i år och just nu håller hon på att inventera alla pågående arbetsmarknadspolitiska anställningar i Hässleholms kommun.
– För närvarande är det cirka 130 pågående anställningar och målsättningen är att vi snabbt ska öka det antalet genom att omvandla praktikplatser till arbetsmarknadspolitiska anställningar, säger hon.

En annan målsättning är att hitta permanenta lösningar för de som har en arbetsmarknadspolitisk anställning. Arbetsgivarna i Hässleholms kommun kan kontakta Kommunservice om de behöver extra hjälp.
– Arbetsförmedlarna har alltid ansvaret att följa upp arbetsmarknadspolitiska anställningar och det kommer helt klart bli en ökad samverkan mellan kommunen och Arbetsförmedlingen, säger Jakob Olsson sektionschef på Arbetsförmedlingen.
Enligt pressmeddelandet är även de fackliga företrädarna är mycket positiva till Kommunservice.

×