Handlingsplan för boende i tid

osby Ett förslag att ta fram en handlingsplan i de fall som kommunen inte kunnat ordna ett vård- och omsorgsboende inom tre månader ligger nu på vård- och omsorgsnämndens bord.

Under många år har det inte varit något problem att verkställa beslut om särskilt boende inom de tre månader som krävs av kommunen.
Det är först under det senast året som väntelistan vuxit.
Det har visat sig att under det senaste året har fem beslut inte kunnat verkställas inom tre månader och en rapport har skickats till IVO (inspektionen för vård och omsorg).

De personer som inte fått någon plats har antingen placerats på korttidsboende eller fått utökade hemhjälp.
Frågan har väckts om att det borde finnas en handlingsplan som visar vilka åtgärder som behöver vidtas för att de här fördröjningarna ska undvikas.

Senaste nytt omOsby
×