Sofia Nilsson (C), Lena Lago (Fryshuset), och Patric Åberg (M).

”Tagna av att man dricker i så ung ålder”

ÖSTRA GÖINGE Det behövs en modern och inspirerande mötesplats för ungdomar i Östra Göinge. Och det får inte dröja för länge innan den blir verklighet.
Det visar Fryshusets förstudie som nu är klar.

Stiftelsen Fryshuset har på uppdrag av Östra Göinge kommun kartlagt behovet av en mötesplats för ungdomar i åldern 14-20 år. Genom intervjuer och workshops har Fryshuset belyst en rad utmaningar – och det är i huvudsak utmaningar som kommunledningen sedan tidigare är väl medveten om:
Hög alkoholkonsumtion bland unga, låga utbildningsnivåer, hög ungdomsarbetslöshet, klen framtidstro och ett behov att bättre integrera nyanlända i samhället.

En mötesplats är inte lösningen på alla problem, men den anses kunna bidra till att bryta negativa mönster.
– Signalen har varit tydlig, ungdomarna vill ha någonstans att hänga. Därför ville vi få klart för oss hur det ser ut och vad vi behöver göra. Och det finns ett härligt engagemang och en kreativitet bland våra unga, den ska vi ta tillvara på, säger Sofia Nilsson (C), ordförande i omsorgs- och utbildningsutskottet.
– Vi tog in Fryshuset får att ”sätta press” på oss själva, nu har vi ett avstamp för nästa steg, säger kommunalrådet Patric Åberg (M).
Lena Lago, verksamhetschef för institutet för sociala effekter på Fryshuset, var på plats i Östra Göinge för att presentera Fryshusets slutrapport på onsdagen.

Hon berättar att ungdomarna har varit tydliga i raka i intervjuerna. Berättat hur det är helt enkelt. Och alkohol är en stor del av många ungas liv.
– Många ”festar” i tidig ålder. Vi blev ganska tagna av att man dricker mycket i så ung ålder. Och att man dricker tillsammans med vuxna. En mötesplats kan hjälpa till att bryta den kulturen, säger Lago.
Uppgifterna från ungdomar, vuxna och beslutsfattare i kommunen har varit ganska samstämmiga. Och många unga vill ha en förändring – men de vet inte riktigt hur det ska gå till.
– De unga vill ha vuxna som leder och sätter ramar. De vill att vuxna ska säga ifrån.

För idrottsintresserade ungdomar finns det ett rikt föreningsliv i Östra Göinge. Däremot är det skralare för de icke-idrottsintresserade. En plats där man kan ägna sig åt spontan kreativitet (musik, graffiti) eller skruva på epa-traktorn och mopeden eller bara hänga saknas.

Det har i Östra Göinge varit stora problem med skadegörelse och nedskräpning, vilket precis som alkoholkonsumtionen kan hänga ihop med bristen på mötesplatser.
Lena Lago berättar att många ”drar runt” och göra destruktiva saker för att ”något måste ju hända”.
Fryshusets studie visar också på olika grupper, som skapas när det inte finns naturliga mötesplatser.
Intervjuerna pekade på att exempelvis nyanlända och etablerade göingar sällan möttes – men det berodde inte på en uttalad ovilja att mötas. Istället handlar det om att de behöver hjälp och stöd av vuxna för att hitta arenor där de kan umgås.
Ett par ”krav” har ungdomarna på en mötesplats.
– Ja, den ska vara kravlös, kostnadsfri och tillgänglig. Den ska vara öppen kvällar, helger och lov, säger Lena Lago.
Hon märkte dock inte av något byatänk. Så länge ungdomarna enkelt kan ta sig till mötesplatsen med buss verkar det inte spela någon större roll i vilken by den ligger.

Tanken är att mötesplatsen dels ska vara en fysisk plats (troligtvis i Broby), dels ska innebära ett arbetssätt som bygger på ungdomarnas delaktighet.
Lena Lago pekar på att det är viktigt att komma igång. Börja i liten skala, utgå ifrån vad ungdomarna vill och låt mötesplatsen växa och utvecklas efterhand.
Sofia Nilsson (C) påpekar att det finns pengar avsatta i kommunens budget för att ta nästa steg. Den 1 december är tanken att kommunchefen ska få i uppdrag att förverkliga en ungdomsdriven mötesplats i kommunen.

×