Utebliven tolkresurs när bidraget sänks

Osby Knappt 280 000 kronor i statsbidrag istället för ansökta 705 000 kronor.
Det innebär att kommunen får dra ner på ambitionen när det gäller att hjälpa 70 ensamkommande ungdomar och unga män att bli behöriga till gymnasiestudier.

Nyligen kom beskedet från Skolverket att Osby kommun endast får en mindre del av de pengar man ansökt om för att stärka utbildningen på gymnasieskolans introduktionsprogram.
Regeringen anslog 150 miljoner kronor i sin vårändringsbudget för ändamålet.
Nu står det klart att samtliga huvudmän som ansökt beviljas knappt 40 procent av de sökta beloppen.
Klas Lundström, områdeschef för gymnasie- och vuxenutbildning, ifrågasätter den skrala utdelningen till kommuner och friskolor som sökt de extra medlen.
– Det är konstigt att man missbedömt behovet så mycket. I just den här gruppen, nyanlända, finns det jättestora behov att hantera.

Han är även kritisk till att Skolverket gjort en generell nedskrivning av det sökta beloppen för alla.
– Man har inte gjort någon viktning överhuvudtaget. Man skulle önska att Skolverket kunde jämfört projektbeskrivningarna och deras mål mot varandra.
Den stora delen av den ansökta summan var vikt åt en personalförstärkning.
– Ett modersmålsstöd för individer som talar dari och arabiska och som kunde arbeta i grupperna på daglig basis. Det är välkänt att man behöver stöd på sitt modersmål för att klara utbildningen.

Det handlar om drygt 70 individer som går på introduktionsprogrammet i kommunen. De flesta gränsar mellan gymnasieålder och vuxenålder.
Just den här åldersgruppen har större behov av stöd än yngre individer.
När pengarna inte räcker till en extra personalresurs får man tänka om, menar Klas Lundström.
En möjlighet är att satsa på tekniska hjälpmedel.
– Det finns ett driv att lära sig svenska och genom att förse individerna med hjälpmedel, appar och stavningsprogram, har man bättre möjligheter att studera på sin fritid.
När regeringen presenterade statsbidraget sa Anna Ekström (S), gymnasie- och kunskapslyftsminister, att man ville stärka gymnasieskolornas förutsättningar till exempel när det kommer till personal eller samverkan med det civila samhället.

Utgångspunkten för satsningen på utsatta gymnasieskolors introduktionsprogram var att medlen skulle fördelas utifrån de behov som finns hos huvudmännen.
Klas Lundström, områdeschef, skulle hellre se att medel avsattes till mer specifika och riktade insatser.
– Det vore bättre om man kunde söka medel för just modersmålsstödjare. Nu slår statsbidraget för brett och det är inte tillräckligt med pengar.

Senaste nytt omOsby
×