Förening vill fylla tom skola med liv

Osby Osby hembygdsförening har lämnat en rad förslag på vad man i framtiden ska kunna använda den så kallade Dufveska skolan till. En önskan är att använda den i ”bildningens och kulturens tjänst”.

Dufveska skolan stod klar första gången 1847 och hade som uppgift att fungera som folkskola. När byggnaden blev för liten, revs den och byggdes upp på nytt. Då har vi hamnat på årtalet 1881.
Därefter fortsatte byggnaden att vara folkskola fram till 1913.
Det var kronokommissarie Lars Dufva den yngre som tillsammans med sin hustru Christina donerade pengar som skulle gå till lön till lärare som undervisade de fattigaste barnen.

Skolan har därefter innehållit Osby lantmannaskola, Osby lanthushållsskola, Skogsbruksskola, Naturbruksgymnasium och Yrkesskola.
Idag innehåller Dufveska skolan lektionssalar, studierum för mindre grupper, kontorslokaler, skolkök och matsal.

I källarplanet finns för närvarande både skolmuseum och motorsågsmuseum.
I förslaget från Osby hembygdsförening vill man att de båda museerna blir kvar i källarplanet.
Förslaget är för övrigt att studieförbunden får tillgång till lokaler. Som exempel nämns Medborgarskolan som har brist på egna lokaler.
Ett annat förslag är att låta både mervetargrupper och matlagningskurser använda utrymmen i fastigheten.
Amatörteaterföreningar Kuppmakarna och Spektrum är också i behov av lokaler när de repeterar. Redan idag används utrymmen till kläder och rekvisita.

Osby hembygdsföreningen säger sig vara beredd att delta i diskussioner om byggnadens framtid och drift.

Senaste nytt omOsby
×