KD-politikerns svar på kritiken

ÖSTRA GÖINGE Nu svarar Magnus Nilsson (KD), fullmäktigeledamot och ersättare i Göingehems styrelse, på kritiken mot att bolaget kommer att ställa hårdare krav på hyresgästerna för att stoppa inflyttningen av nyanlända.

”Jag menar det vara en rimlig hållning att den kommun man är skriven i också har ett primärt ansvar för sina invånares boendesituation”, skriver Nilsson.
I det särskilda ägardirektivet till det kommunala bostadsbolaget Göingehem föreslås av femklövern (M, KD, C, L, MP) inkludera dels att etableringsersättning inte längre ska vara ett godkänt inkomstslag i bolagets antagningskriterier, dels att försörjningsstöd från andra kommuner inte ska vara godkänt inkomstslag.

Socialdemokraterna är kritiska till förslaget, liksom Hyresgästföreningen, som i en skrivelse signerade Carl-Johan Dahlgren (lokal ordförande) ställde frågan ”Ska inte alla som vill kunna bo i Östra Göinge längre?”.
Dahlgren anser att boende ska vara tillgängligt för alla – oavsett social, ekonomisk eller etnisk bakgrund och att bostadsföretagen i kommunerna ska ha en integrerande funktion.
”Som allmännyttigt bostadsföretag borde Göingehems enda intresse vara att hyresgästens inkomst räcker till hyreskostnaden, oavsett varifrån inkomsten kommer ifrån,” menade Dahlgren.

Nilsson skriver i sitt svar att inte alla som vill kan bo i Östra Göinge, eftersom det finns krav och förväntningar och behov som måste uppfyllas.
Förutom att det måste finnas bostäder lediga, måste de som vill bo i kommunen kunna visa att man klarar av att betala räkningarna.
Nilsson lyfter också fram att hyresgäster som bor hos Göingehem kommer att få bo kvar, oavsett inkomstlag.
Han skriver att Göingehem på det här sättet tar ett långsiktigt ansvar för samhällets utveckling. Etableringsstöd leder i ganska många fall till försörjningsstöd, skriver Nilsson.

Han lyfter fram att integration är en av kommunens stora utmaningar och menar att det är en utmaning som inte löser sig per automatik bara för att man hyr ut bostäder till människor oberoende av deras ekonomiska situation och förmåga till egen försörjning.
Han skriver om förväntningar och som man måste ha på varandra i ett samhälle för att skapa trygghet och om mer konkreta samtal om hur man ska motverka segregationen som man ser tendenser till i olika områden.

×