Policy ska stoppa budgivning

HÄSSLEHOLM

Kommunstyrelsens arbetsutskott har sagt ja till att låta ta fram en policy för kommunens köp av bostäder för sociala ändamål. Policyn ska innebära att kommunen inte agerar som en prisdrivande aktör – och med andra ord inte köper in bostadsrätter på marknaden så som hittills skett och som Norra Skåne avslöjat.
Uppdraget landar på kommunchefen.
Policyförslaget ska redovisas för fullmäktige senast i februari 2018.

Dagens fråga

Tycker du att det är bra att den lägsta pensionsåldern höjs till 64 år?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar