Olycka med två personbilar

Vinslöv Det inträffade en olycka mellan två personbilar på väg 21 vid Vinslöv.

Kollisionen skedde i södergående riktning i höjd med Vanneberga. Olyckan hade stor påverkan på framkomligheten vid platsen, men vdi 19-tiden meddelade Trafikverket att det ter var full framkomlighet.

Det finns vid inga uppgifter om personskador.

 

×