Lennart Sandberg död

Landshövding Lennart Sandgren, Stockholm, har avlidit i en ålder av 83 år. 1979-1984 var han landshövding i Kristianstad län. Matematikern Lennart Sandgren disputerade i Lund 1955 med avhandlingen Vibration Problems. Därefter var han bland annat statssekreterare hos Olof Palme, generaldirektör på Byggnadsstyrelsen och landshövding först i Kristianstads och sedan i Stockholms län. Han var styrelseordförande i bland annat Stiftelsen Skansen, Sveriges Television, AB Trav och Galopp (ATG) och Stiftelsen Sveriges Avels- och Hästprogram Flyinge. Lennart Sandgren var en sann hästvän och såg, som ordförande i ATG, till att det byggdes kliniker vid landets travbanor samt att stipendiattjänster för hästveterinärer och en hästforskningsfond skapades. Han sörjes närmast av hustrun Dorothea Wärmländer samt barn och barnbarn.