Wanås satsar på fler våtmarker

– Det är för att öka den biologiska mångfalden som de väljer att anlägga fler våtmarker, berättar Sören Åmand Hansen.
Han berättar vidare att förekomsten av vatten ökar förutsättningarna för växter, insekter, fåglar och djur i området vilket även ökar jaktvärdet.
– Våtmarken kommer att göra miljön mer levande.
Våtmarken som ägaren till Wanås vill anlägga, utgör ungefär fyra hektar och ligger i närheten av Gryt.
Marken består i dag delvis av skogsmark, delvis av betesmark.

En del av området är biotopskyddat vilket betyder att man behöver ett särskilt tillstånd från länsstyrelsen.
Den 25 maj kommer därför folk från länsstyrelsen ut för att avgöra om området och faunan skulle må bättre av att man anlägger våtmark.
Sören Åmand Hansen berättar att Sverige nu saknar 70 procent av sina våtmarker som under åren har utvattnats för att bereda väg för ett mer effektivt jordbruk med torr jord.
– På 30-talet fick man bidrag för att anpassa marken för jordbruk och göra den mer torr med hjälp av diken. I dag får man bidrag för att göra det motsatta, att återföra våtmarkerna till naturen, säger Sören.
Nu är Wanås Gods i ansökningsprocessen. Enligt Sören kommer det att ta ungefär sex veckor att få tillstånd. Han hoppas på att de kan börja anlägga våtmarken i början av sommaren när det är torrt och maskinerna lätt kan ta sig fram.

Dagens fråga

Brukar du fika varje dag?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×