Ny vattenledning till Åhus

Vattenverket i Åhus har haft problem med att försörja det ökande antalet boende och besökare i Åhus under högsäsong, när det är varmt och torrt.
Senast i somras rådde det vattenbrist och Åhusborna rekommenderades att vara sparsamma med dricksvattnet.
Nu anlägger C4 Teknik, Kristianstads kommuns tekniska förvaltning, en ny vattenledning som ger Åhus betydligt bättre dricksvattenförsörjning.
– När den nya ledningen är klar är vi bra rustade inför nästa högsäsong i Åhus, säger Michael Dahlman, enhetschef på C4 Teknik i ett pressmeddelande.
Arbetet sker i ett gemensamt projekt med The Absolut Company, som samtidigt anlägger en egen brunn i norra Åhus. Genom att dela på kostnaden för grävningen blir det billigare för båda parter.
Ledningarna dras främst genom naturmark. För att gynna den lokala torrängsfloran kommer den djupare kalkhaltiga sanden att läggas överst när ledningarna täcks igen.
Arbetet inleds i oktober 2013 och ska vara klart i februari 2014. Återställningen av asfalt, planteringar och grönytor utförs senare under våren.

Dagens fråga

Vill du att Sverige lämnar EU?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×