120 kilo kokain låg gömt under hus

Svalöv/Landskrona Be­sla­get är ett av de störs­ta som av­slö­jats på svensk mark och i nu­lä­get sit­ter fyra per­so­ner häk­ta­de för grovt nar­ko­ti­ka­brott.
Publicerad 17 oktober 2013 • Uppdaterad 24 november 2021

Be­sla­get är ett av de störs­ta som av­slö­jats på svensk mark och i nu­lä­get sit­ter fyra per­so­ner häk­ta­de för grovt nar­ko­ti­ka­brott. Yt­ter­li­ga­re tre miss­tänks vara med i den li­gan som nu är sprängd, en­ligt Helsingborgs Dagblad.Det var re­dan i som­ras som po­li­sen fann det sto­ra par­ti­et i sam­band med en hus­rann­sa­kan i sam­ma hus. En po­lis­hund rea­ge­ra­de starkt och rik­ta­de in sig på en spis.Po­lis­män­nen drog ut den och fann där en öpp­ning till en kryp­grund som led­de in un­der hu­set och fann där ett stort an­tal på­sar med vitt in­ne­håll och som vi­sa­de sig vara ko­ka­in.Upp­gif­ter­na är inte be­kräf­ta­de, men den to­ta­la vik­ten ska ha le­gat på 120 kilo och lär ha ett vär­de av 100 mil­jo­ner kro­nor ute på svar­ta mark­na­den.Trots att be­sla­get gjor­des re­dan i som­ras har po­li­sen valt att hål­la tyst och fort­fa­ran­de är man väl­digt tyst­lå­ten.– Det enda jag kan säga är att per­so­ner sit­ter fri­hets­be­rö­va­de och vi kan inte ge mer in­for­ma­tion i nu­lä­get, sä­ger Eva-lot­ta Her­mans­son Tru­eds­son, in­for­ma­tions­an­sva­rig vid po­li­sen i Hel­sing­borg.– Upp­gif­ter­na att be­sla­get skul­le väga 120 kilo har inte hel­ler vi gått ut med.Trots att po­li­sen är tyst­lå­ten lär fyra per­so­ner sit­ta häk­ta­de ef­ter be­slut av Mal­mö tings­rätt och en av des­sa är en kvin­nan som äger hu­set i Tåg­arp.Ännu en kvin­na är på fri fot, bo­satt i Dan­mark och är häk­tad i sin från­va­ro och är tilli­ka in­ter­na­tio­nellt ef­ter­lyst.Det par­ti som nu hit­tats i Tåg­arp är som sagt en av de störs­ta nå­gonsin som be­slag­ta­gits och av­slö­jats i Sverige.Van­ligt­vis är det tul­len som gör de sto­ra upp­täck­ter­na vid gräns­pas­sa­ger­na och där­för är fyn­det i Tåg­arp ovan­ligt.Tre sto­ra par­ti­er har be­slag­ta­gits de se­nas­te åren och störst och utan kon­kur­rens är det i Gö­te­borg, där ett helt ton ko­ka­in hit­ta­des i en con­tai­ner 2006.I Hel­sing­borg döm­des två hamn­ar­be­ta­re 2010 för att ha del­ta­git i smugg­ling av 106 kilo ko­ka­in som gömts i en last med broc­co­li.Året där­ef­ter fann tul­len 70 kilo ko­ka­in, även det­ta i en con­tai­ner med ba­na­ner.Här har dock ingen skyl­dig kun­nat bin­das till brot­tet.

Roger SunessonSkicka e-post
Så här jobbar Norra Skåne med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.