Eu-migranter kan få akut boende

HÄSSLEHOLM De eu-migranter som befinner sig i Hässleholm kan få hjälp med akut boende.
Men bara medan de väntar på att få hjälp med resan hem.

Detta om bygglovsansökan för nybyggnad av campingstugor och plats för dessa godkänns.
Det säger Robin Gustavsson, (KD) andre vice ordförande i socialnämnden och med i den kommungrupp som bildades förra året med anledning av eu-migranternas situation.
Arbetsgruppen har fortsatt med sitt arbete för att vara beredda på att hantera en liknande situation som den förra året.
– Vi har nu att rätta oss efter det så kallade vistelsebegreppet. Socialnämnden har det övergripande ansvaret, men i samarbete med andra aktörer i kommunen, förklarar Robin Gustavsson.
– De eu-migranter som finns här kan söka hjälp och behovet av bistånd bedöms då enligt gällande regler. Kan inte bistånd ges, och de inte kan försörja sig själva utan vill åka hem, kan vi erbjuda hjälp till hemresan.
– Medan man väntar på hemresan kan vi erbjuda tillfälligt tak över huvudet.
Någon uppsökande verksamhet, likt den förra året, blir det inte.
Det beror på den exceptionella situation som då rådde, fortsätter Gustavsson.
– Då bodde eu-migranterna på olämplig plats och vi erbjöd boende för att undvika situation likt den i Malmö då lägret revs där.
Robin Gustavsson tror att det i dagsläget handlar om ett 20-tal eu-migranter i Hässleholmstrakten. Men de har inte identifierats och det finns inga planer på att göra det.
– Vi har ingen uppsökande verksamhet då det handlar om vuxna personer, tillägger han.
I arbetsgruppen är det kommunens säkerhetsansvarige Anders Nählstedt som är sammankallande. Ordförande är Lena Nilsson, (S).

Dagens fråga

Tror du att Storbritannien lämnar EU sista oktober?

Loading ... Loading ...