Det har körts enduro på Hovdala sedan 2003. FMCK trivs med banorna men bullrar för mycket enligt stadsbyggnadskontoret. Foto: Stefan Sandström

Hotas av flytt från Hovdala

Hässleholms kommun vill ha bort FMCK från Hovdala. För enduroklubben kom beskedet som en chock.
– Vi är självklart väldigt oroade, säger Lars Blomberg som är ordförande i FMCK.
Stadsbyggnadskontoret föreslår istället att klubben flyttar till Hässleholm Nord.

Att Hovdala ska vara ett tyst område kom inte som en nyhet för Lars Blomberg och FMCK.
– Men vi håller till i utkanten av området och tjänstemännen på Hibab har nog tyckt att det störande moment som vi står för är försumbart i sammanhanget med tanke på att även stambanan går där, säger Blomberg.
Däremot kom det som en blixt från klar himmel att kommunen vill kasta ut klubben från Hovdala.
– Det var faktiskt först när Sverigedemokraterna hörde av sig som vi fick reda på det här. De hade sett beslutsunderlaget i byggnadsnämnden. Vi visste ingenting om det. Nu har vi försökt kontakta politikerna i byggnadsnämnden för att få mer information, säger Lars Blomberg.

FMCK har kört på Hovdala sedan 2003. Klubben har 260 medlemmar och tränar på Hovdala mellan 17-20 på onsdagar och 10–14 om lördagar.
– Vi har tillstånd från Hibab och de har inga klagomål. Vi har heller inga konflikter med övriga klubbar som vistas på området, framhåller FMCK-ordföranden.
Blomberg reagerar på det ställningstagande som har gjorts i stadsbyggnadskontorets remiss och som hänvisar klubben till ”befintliga banor på Mölleröd”.
– Det är helt fel i beslutsunderlaget. Vi har inte fått köra på Mölleröd sedan detaljplanen gjordes om och skjutbanan plockades bort för sex år sedan.
Han berättar att klubben har lagt ner pengar på att göra en bullerkartläggning.
– För att kunna göra anmälan om miljöfarlig verksamhet blev vi ålagda att göra en bullerkartläggning som kostade 45 000 kronor. Och den visar att det inte bullrar särskilt mycket.

Klubben ligger just nu i startgroparna för att arrangera en SM-deltävling den 23-24 april. Tillstånden från Hibab och markägarna är klara och en ansökan ligger hos Länsstyrelsen.
– Det är en stor grej för klubben och vi hoppas få svar i början av mars.
Den tävlingen kan dock köras oavsett om FMCK tvingas flytta träningsverksamheten från Hovdala.
Ett möte mellan FMCK Hässleholm och stadsbyggnadskontoret ska äga rum om 10–14 dagar.
– Vi ska presentera vår verksamhet och så ska vi göra en syn ute på Hässleholm Nord, berättar han.
Hässleholm Nord är området som gränsar till Stoby och som röjdes för att inrymma en torrhamn. Blomberg är dock skeptisk till kommunens förslag till ny placering av endurobanan.
– Det ligger ganska nära Stoby med villor i närheten. Det är ju ingen optimal plats ur bullersynpunkt.
Lars Blomberg och FMCK Hässleholm hoppas på en skyndsam lösning.
– Vi är öppna för alla förslag och inte negativa till förändringar men vi är väldigt nöjda om vi får vara kvar ute på Hovdala.

×