Bottensediment ska fraktas bort

Hästveda Nu fortsätter arbetet med att restaurera Lillasjön i Hästveda.
Länsstyrelsen har beviljat 124 250 kronor till en förstudie som bland annat ska fokusera på hur man ska ta bort en meter av bottensedimentet, totalt 125 000 kubikmeter.

Bakom ansökan om bidrag finns Lillasjöns naturvårdsförening, som tidningen tidigare berättat, med målet att återskapa Lillasjön till den badsjö den en gång var på 70-talet.
Förstudien ska bland annat utreda olika alternativ för att ta bort sediment ur Lillasjön.

Målet är att minska läckage av fosfor och kväve från sjön samt att eliminera risken att det sedimenterade bottenslammet rörs upp och ett omfattande läckage sker. Målet är också att få en sjö i bättre balans där igenväxten minskar. Allt enligt föreningens ansökan till Länsstyrelsen.
Sjön har under lång tid fyllts med sediment i huvudsak från en uppströms liggande torvtäkt. Denna har numera utlopp till Helge å och bättre reningsteknik. det finns även en del sediment från andra verksamheter som till exempel avloppsutsläpp som ägt rum i kommunens regi.

Det är alltså historiska utsläpp som fyllt upp sjön och sedimenttransporten till sjön är i nuläget mycket begränsat mot vad det varit, skriver Naturvårdsingenjörerna AB i den ansökan som föreningen skickade till Länsstyrelsen.
I förstudien vill man bland annat få svar på vilka restaureringsmetoder som kan användas och om det behövs reduktionsfiske för att minska påverkan av näring i vattensystemet.

Förstudien ska ha fokus på metoder för att genomföra en restaurering av sjön. Man vill ha så liten påverkan på sjön som möjligt och man vill också ha svar på hur sedimentet ska hanteras och förvaras efter en restaurering.
Det kommer att krävas stora ytor för att hantera sedimentet, konstateras i ansökan.

Ordföranden i Lillasjöns naturvårdsförening, Krister Dagneryd, berättade i slutet av 2015 att man efter förstudien hoppas få stöd av kommunen med att söka bidrag till själva muddringen.
Han uttryckte då stora förhoppningar om att sjön ska återfå sitt djup och åter bli en bra sjö för både fisk och badgäster.
Stödet på 124 250 kronor kommer från Lova, Lokala vattenvårdsprojekt, som är ett statligt stöd till åtgärder som förbättrar vattenkvaliteten i sjöar och hav.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Vill du se Stefan Löfven som statsminister?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar