Irakkriget ett misstag från början till slut

Opinion

Irakkriget var ett misstag från början till slut. De katastrofala verkningarna har gjort sig gällande sedan ödesåret 2003 när invasionen skedde och förstört livsvillkoren för det irakiska folket – troligen för generationer framåt – och varit en bidragande orsak till sönderfallet i arabvärlden och framväxten av IS, klanvälden och ren kriminalitet.
I går blev den brittiska utredningen offentlig som granskat Storbritanniens och framförallt förre premiärministern Tony Blairs roll i det tragiska kriget. Kritiken är förödande. Slutsatser från utredningen är att kriget var onödigt, att övervägande skäl talade för att Saddam Hussein inte hade tillgång till massförstörelsevapen och att man inte hade uttömt möjligheterna att ytterligare pressa den irakiska regimen för att få detta bekräftat.
Hur kunde det gå så snett, hur kunde en i grunden så kompetent och intellektuellt briljant politiker som Tony Blair begå så förödande misstag. Svaret ligger i en övertro på underrättelsetjänsternas – såväl den amerikanska som den brittiskas – uppgifter. Chilcotutredningen konstaterar också att Tony Blair missbedömde sina möjligheter att påverka den amerikanska ledningen med president George W Bush i spetsen. Tony Blair förvandlade Storbritannien till en undergiven lakej åt USA:s vanskliga utrikespolitik.
Avgående premiärminister David Cameron utlovade i går två dagars debatt i parlamentet om Chilcotrapporten Hårda ord kommer säkert att utväxlas. Kanske höjs det röster om ett riksrättsförfarande mot Tony Blair.
Men historien kan inte skrivas om. Irak är sönderslaget och präglas av det pågående inbördeskriget mellan olika grupper. Det finns inget hopp om en fredlig utveckling. Viktigast är att dra slutsatser inför framtiden för att förhindra nya onödiga krig. En sådan är att inte låta underrättelsetjänsters underlag och analyser stå oemotsagda. De är inga sanningsvittnen.

Dagens fråga

Brukar du läsa böcker eller lyssna på ljudböcker?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×