Japans kejsare visar vägen via abdikation

Opinion

Den japanske kejsaren Akihito har för avsikt att abdikera till förmån för sonen Naruhito, enligt japanska medier. Det är i så fall ett klokt beslut. Ingen tror längre att kejsare och konungar har någon gudomlig ställning, de är vanliga människor som av arv och tradition fått sina höga ämbeten.
För tre år sedan abdikerade drottning Beatrix av Nederländerna till förmån för sin son Willem-Alexander. Hon i sin tur efterträdde drottning Juliana som också abdikerade från sin post och som för övrigt fick överta regentskapet när hennes moder drottning Vilhelmina abdikerade.
En kunglig regent kan och bör ha kvar sitt ämbete så länge som han eller hon har hälsan och kan utföra sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt. Däremot gagnar det ingen, inte heller ett kungahus, när regenter sitter kvar på sitt ämbete även när de fysiska och psykiska förmågorna avtar. Historien har uppvisat alltför många exempel av den naturen, så även i Sverige.
Vår egen konung Carl XVI Gustaf valde valspråket För Sverige i tiden, en antydan om ett mer modernt ledarskap. Ett sätt att leva upp till det vore att planera för successionen på kungatronen.
Kronprinsessan Victoria firar om ett år sin 40-årsdag. Det skulle vara ett naturligt steg av Konungen om han som 70-plussare lämnar över till en 40-plussare, ungefär som i arbetslivet i övrigt.

Dagens fråga

Ska du gå i ett luciatåg?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar