Burkiniförbudet ren dis­kri­mi­nering

Opinion Det är obe­grip­ligt att just Frank­ri­ke, som slår fast sekularismen i kon­sti­tu­tionen, vill in­fö­ra sed­lig­hets­po­liser av sam­ma typ som i Iran och Sau­di­ara­bi­en för att kon­trol­lera kvin­nors kläd­sel.
Opinion • Publicerad 26 augusti 2016 • Uppdaterad 24 november 2021

I söd­ra Frank­ri­ke har lo­kala myn­dig­heter för­bjudit den hel­täc­kan­de bad­dräkten bur­ki­ni, som ut­vecklats i Au­stra­li­en men an­vänds även i Eu­ro­pa, fö­re­trä­des­vis av mus­limska kvin­nor.

Men i går be­slutade Frank­ri­kes högsta för­valt­nings­dom­stol att häva för­budet. Det är inte för­en­ligt med Frank­ri­kes kon­sti­tu­tion.

Den för­re franske pre­si­denten Sarkozy, som med­delat att han vill kan­di­dera igen näs­ta år, har lovat att in­fö­ra ett na­tio­nellt för­bud mot bur­ki­nin. Men nå­gra sak­liga mo­tiv för för­budet har han inte pre­sen­terat. Nu får han di­rekt bak­läxa av den högsta ju­ri­diska in­stansen.

Burkiniförbudet är ren­odlad dis­kri­mi­nering. Hade det riktats mot per­soner med en an­nan hud­färg istäl­let för en an­nan re­li­gi­on skulle det kallats ra­sism.

Bur­ki­nin är hel­täc­kan­de och visar bara an­sik­tet. Men det är många våt­dräkter ock­så, utan att vara för­bju­dna.

Hud­lä­ka­re väl­komnar sä­kert en hel­täc­kan­de bad­dräkt, efter­som det skyddar från solens strålar som kan orsaka hud­can­cer. Det är knappast nå­gon till­fäl­lig­het att bad­dräkten ut­vecklades i Au­stra­li­en, som har större pro­blem med hud­can­cer be­ro­en­de på att sol­in­strål­ningen där är far­ligare på grund av att ozon­hålet varit större över söd­ra halv­klotet.

Det är obe­grip­ligt att just Frank­ri­ke, som slår fast sekularismen i kon­sti­tu­tionen, vill in­fö­ra sed­lig­hets­po­liser av sam­ma typ som i Iran och Sau­di­ara­bi­en för att kon­trol­lera kvin­nors kläd­sel. Men nu har allt­så dom­stolen sagt nej till dis­kri­mi­neringen.

Yng­ve Sunesson

Yngve Sunesson
Så här jobbar Norra Skåne med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.