Företag upplyste inte kund att de inte hade grävtillstånd menar Allmänna Reklamationsnämnden i ett beslut. Foto: Carl-Johan Bauler/Arkiv

Ska slippa betala för att häva fiberavtal

Hässleholm Kunden ska inte behöva betala 9 900 kronor för ett avtal han vill häva.

Den slutsatsen drar Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) och ställer sig bakom kravet att en person i Hässleholm som ingått avtal med fiberföretaget IP-Only, inte ska behöva fullfölja avtalet.
IP-Only har inte upplyst kunden att kommunen inte tillåtit dem att gräva i hans område.
Det var i augusti 2015 som en privatperson på Östervärn i Hässleholm ingick ett avtal med IP-Only om anslutning av fiber till hans bostad. Bindningstiden var 24 månader och priset 10 000 kronor.

I anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden skriver husägaren att det efter avtalsslutet visade sig att företaget saknade tillstånd av Hässleholms kommun att gräva ner fibern, något som företaget inte upplyst honom om.
När han vill avbeställa tjänsten krävde IP-Only honom på 9 900 kronor eftersom bindningstiden inte löpt ut.
I anmälan skriver personen att han uppfattar det som företaget ingått avtal med konsumenterna för att ställa kommunen inför fullbordat faktum och tvinga kommunen att ge de tillstånd man inte vill ge.
Under alla förhållanden är beloppet orimligt högt med tanke på att företaget endast lagt ned tio minuters arbete på ett hembesök, menar anmälaren.

IP-Only har i ett brev till ARN motsatt sig kravet att avtalet skulle hävas utan kostnad. De konstaterar bland att att det är kostsamt att investera i ny infrastruktur och att det därför är viktigt att alla aktörer fullföljer sina åtaganden.
Att bygga ny infrastruktur är också tidskrävande och kräver inte sällan tillstånd från diverse myndigheter, menar IP-Only vidare och påpekar att det kan ta lång tid från beställning till fiberanslutning.

Allmänna Reklamationsnämnden skriver i sitt beslut att ”det är ostridigt i ärendet att IP-Only inte fått tillstånd av Hässleholms kommun att gräva i det område där NN:s fastighet är belägen”. Detta har bolaget känt till när avtalet ingicks, konstaterar ARN, och avslutar beslutet:
”IP-Only har inte sagt något i ärendet om när den bristande förutsättningen kan komma att uppfyllas eller uppvisat någon tidsplan för om och i så fall när NN:s fastighet kan anslutas till fibernätet. Vid nu angivna förhållanden anser nämnden att kunden har rätt att frånträda avtalet utan kostnad”.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Har du premiärbadat för året?

Loading ... Loading ...