Annons

Sa­merna i Norden firar 100-årsjubileum i år

Opinion Un­der de 100 åren har myc­ket hänt som för­bättrat sa­mernas si­tua­tion, även om för­domar fort­farande finns kvar.
Opinion • Publicerad 7 februari 2017 • Uppdaterad 25 november 2021

Den 6 feb­ru­a­ri 1917 sam­lades en grupp sa­mer i Trond­heim i Norge för att dis­ku­tera rät­tig­hets­frå­gor. Ett år senare hölls ett mot­sva­ran­de möte i Östersund.

Det var starten på ett om­fat­tan­de ar­be­te för att ge sa­merna sam­ma rät­tig­heter som an­dra svenskar. För sa­mernas hi­sto­ria i Sve­ri­ge och Norge är do­mi­ne­rad av dis­kri­mi­nering och ra­sism.

Annons

Vid si­dan av den ra­sis­tiska synen, som om­fattades av många ”stor­svenskar”, handlade dis­kri­mi­neringen till stor del om en kon­flikt om land. På 1800-talet växte den svenska be­folkningen och myc­ket mark i Norr­land nyodlades. Ofta kom de nya jord­bru­ka­rna i kon­flikt med sa­merna, som av hävd an­vänt marken som ren­be­tes­land. Nyod­lingen ut­gjorde ett in­trång som för­svårade ren­sköt­seln.

Un­der de 100 åren har myc­ket hänt som för­bättrat sa­mernas si­tua­tion, även om för­domar fort­farande finns kvar. Ra­sis­tiska ytt­ringar fö­re­kommer fort­farande, inte min­st på nätet. Men sa­mis­kan är inte läng­re för­bju­den på skol­gårdarna.

1950 bil­dades Svenska Sa­mernas riks­för­bund som rö­rel­se för att fö­re­träda sa­mernas in­tres­sen. 1993 in­rättades Sa­me­ting­et, en stat­lig myn­dig­het dit sa­merna väljer re­pre­sen­tanter.

Men fort­farande har Sve­ri­ge inte ra­ti­fi­cerat FN-kon­ven­tionen om ur­be­folk­ningar för att det skulle ge sa­merna rät­tig­heter när det gäller mark­an­vänd­ningen som skulle på­verka gruv­drift, tu­rism och ener­gi­.

Ra­ti­fi­cering skulle kun­na vara en lämp­lig ju­bi­le­ums­pre­sent från riks­dagen.

Yng­ve Sunesson

Yngve Sunesson
Så här jobbar Norra Skåne med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.
Annons
Annons
Annons
Annons